Introduktion
Välkommen
00:51
Kursens upplägg
01:35
Orientering
Skapa ett nytt dokumnet
01:36
Programmets layout
02:40Låst
Ordna paneler
01:58Låst
Skapa grafiskt innehåll
Skapa grafiskt innehåll
01:04Låst
Rita former
02:03Låst
Markera, flytta och förändra objekt
03:39Låst
Placera grafik på en linje eller centrerat
04:38Låst
Skapa rektanglar med rundade hörn
03:07Låst
Rita linjer
02:39Låst
Rita figurer med pennan
01:52Låst
Måla med penseln
03:09Låst
Måla med penselverktyget
01:39Låst
Gruppera och dela upp objekt
03:02Låst
Skapa linjer och fylla ytor med färg
03:54Låst
Rita och förändra former med ritstift
02:57Låst
Skriva text
03:48Låst
Organisera med lager
02:49Låst
Ändra färg och använd pipetten
01:59Låst
Lägg till övertoningar från en färg till en annan
01:51Låst
Skapa masker
02:20Låst
Spara former och figurer i biblioteket
03:41Låst
Redigera grafik i biblioteket
02:06Låst
Skala och rotera din grafik
01:45Låst
Få ordning i ditt bibliotek
02:20Låst
Importera bilder och redigera orginal
02:58Låst
Importera Photoshop- och Illustratorfiler
04:02Låst
Jobba med effekter och filter
03:04Låst
Skapa en animering
Skapa en animering
00:48Låst
Förstå hur tidslinjen är uppbyggd
02:31Låst
Bildrutor är nyckeln till din animering
06:50Låst
Markera flytta och ta bort bildrutor
02:50Låst
Spela upp din animering
01:27Låst
Animera bildruta för bildruta
06:13Låst
Animera med forminterpolering
04:21Låst
Animera med klassisk interpolering
02:19Låst
Animera med rörelseinterpolering
03:38Låst
Summering
01:49Låst
Kombinera animeringstekniker
Skapa bildspel
03:46Låst
Animera text
02:10Låst
Kombinera fler tidslinjer
04:22Låst
Animera med masker
04:39Låst
Animera med benverktyget
02:29Låst
Från start till mål: Producera en annons
06:19Låst
Timing
01:56Låst
Publicera och leverera
Publicera och leverera
00:35Låst
Exportera video eller html
04:02Låst
Avslut
Frågor att börja med när du ska skapa
01:56Låst
Summering
00:42Låst
Extra
Clicktags
04:04Låst