Introduktion
Välkommen till kursen
00:47
Vad ska vi göra?
01:50Låst
Affinity Designer
Vad är Affinity Designer
01:51Låst
Preferences
01:41Låst
Skapa nytt dokument
02:05Låst
Gränssnittet
03:12Låst
Kortkommandon
03:45Låst
Jobba med geometriska former
Shape Tool Del 1
03:20Låst
Move Tool
04:50Låst
Toolbar
04:17Låst
Context Toolbar
03:30Låst
Node Tool
04:36Låst
Shape Tool Del 2
02:12Låst
Nodes
06:02Låst
Corner Tool
02:41Låst
Ritverktygen
Pen Tool
04:02Låst
Pencil Tool
02:40Låst
Vector Brush Tool
04:08Låst
Stroke Egenskaper
07:25Låst
Färger
Fill & Stroke
04:25Låst
Fill Tool
03:46Låst
Swatches
03:36Låst
Appearance
03:10Låst
Arbeta vidare med former
Layers
04:11Låst
Clipping Mask & Layer Mask
03:52Låst
Operations
02:36Låst
Compound
02:18Låst
Duplicera
03:13Låst
Blend Mode
03:23Låst
Jobba med vektorer
Skapa vasen
08:22Låst
Skapa blommorna
06:08Låst
Skapa bladen
04:53Låst
Skapa bakgrunden
06:09Låst
Skapa mönster
02:19Låst
Lägga till detaljer
02:24Låst
Jobba med pixlar
Fortsättning med detaljer
05:59Låst
Stock Studio
01:40Låst
Eraser
01:30Låst
Exportera
Exportera, hur?
02:57Låst
Sammanfattning
Sammanfattning
01:15Låst