Duplicera

När man jobbar kopierar man ofta element och återanvänder dem i ens design. Om och om igen. Man kopierar med Cmd + C. Och sedan klistrar kopian med Cmd + V. Andra program har deras lösningar, men Affinity Designer har löst det med en dedikerad duplicerafunktion. Du väljer det du vill duplicera, i mitt fall detta moln. Sen går jag till Edit,

Duplicate. Tittar du bredvid namnet i menyn ser du att Duplicate har kortkommandot Cmd + J. Har du behov för att kopiera mycket och ofta, är det bra att lägga det på minnet. Nu när jag har duplicerat mitt objekt, verkar det inte som att någonting har hänt i vyn, men det har det. Tittar jag i panelen Layers, ser jag att det finns två moln.

Tar jag och flyttar på molnet ser jag att kopian har placerats uppepå originalet. Duplicate har en till funktion som heter Power Duplicate. När du flyttar på, roterar, eller ändrar på storleken av kopian, sparas den ändringen. Ändringen varar bara temporärt. Tar du och jobbar med annat förlorar du de sparade ändringarna. Jag ska visa ett exempel för att göra det lite lättare att förstå. Jag flyttade just kopian av molnet över originalet. Det betyder att kopian har nu sparat avståndet, som den flyttade från originalet. Duplicerar jag kopian nu ser du att en ny kopia har skapats, men också att den har flyttats samma avstånd som den första kopian. Duplicerar jag igen ser du att samma sak händer en gång till. En ny kopia med samma avstånd. Detta görs så länge jag inte väljer någonting annat i vyn. Blir kopian avmarkerad förloras möjligheten till att göra nyakopior med samma ändring. Jag visar med ett exempel till. Jag raderar alla kopior och behåller originalmolnet.

Sen duplicerar jag molnet en gång och flyttar kopian över originalet. Sen ändrar jag rotationen i panelen Transform till 40 grader. Nu duplicerar jag sju gånger och för varje duplicerat objekt roterar den 40 graderi förhållande till det tidigare objektet. Jag får totalt nio moln i vyn som formar en cirkel.

Du kan ha rätt kul med funktionen Duplicate i Affinity Designer. Den tillåter dig att göra många kopior med ändrade egenskaper. Lek lite med funktionen och se vad du hittar.