Skapa bladen

I detta avsnitt kommer jag visa processen jag tar för att skapa bladen i vasen.

För att rita bladen och få en fin naturlig form, rekommenderar jag att du ritar med en ritplatta. Har du ingen ritplatta, går det bra med en mus. Det kanske tar några försök innan du får till det.

Pencil Tool har en funktion som gör att man kan bygga på banorsom man redan har ritat. Antingen från start- eller slutnoden. Eller så kan du bygga till en annan bana i den befintliga banan. Se det som en funktion som tillåter dig att skulptera banan som du redan ritat. Just därför heter funktionen Sculpt Mode.

Jag väljer min Pencil Tool och aktiverar Sculpt Mode, och ser till att Stabiliser är ibockad. Båda funktioner hittar jag i Context Toolbar. Ritar du med en mus kan det vara en bra idé att öka på Lengthi din Contex Toolbar också. Jag sätter min på 60.

Nu är jag redo. Jag tar och ritar en kurva neråt genom att klicka och dra. Sen flyttar jag pekaren tillbaka till startnoden, och klickar och drar en ny kurva som går längs med första banan. Eftersom Sculpt Mode aktiverades innan kopplar Affinity Designer ihop banorna, och slutresultatet blir någonting som liknar ett blad.

Jag ritar några fler blad med min Pencil Tool.

När jag är klar med att rita ut bladen markerar jag alla, och ger dem en tom linje, och en grön fyllning.

Sen tar jag min Move Tool och flyttar dem tills jag hittarpositioner som jag gillar.

Testar med att rotera dem.

Jag ändrar på deras storlek.

Och flyttar på dem ytterligare.

Sen markerar jag alla blad. Grupperar dem och döper gruppen till Blad.

Sen vill jag att bladen ska vara bakom allt annat. Men, i gruppen Blommor.

Jag öppnar upp Blommor genom att klicka på pilen, så att jag ser vad jag håller på med.

Nu tar jag gruppen Blad och drar den in i gruppen, och under gruppen som heter Stjälk.

Var noga med att dra den under ikonen och inte namnet. Drar du och släpper den på eller under namnetplacerar du bladgruppen inne i stjälkgruppen. Du vet att du har gjort rätt när ikonen på gruppen äri linje med resten utav ikonerna i gruppen, och när du stänger Blommor så försvinner den från listan i Layers. Blommorna börjar se klara ut, men jag tycker att allt ser lite platt ut fortfarande. Det åtgärdar jag genom att skapa lite fler gröna bladframför de andra bladen och stjälkarna.

Bladen har blivit osynliga eftersom vi inaktiverade linjer tidigare. Det gör inget. Jag markerar det färdiga bladen och ger dem en ljusgrön färg. Efter det väljer jag Screen som deras blendmode, och ändrar Opacity till 30 procent.

Jag använder min Move Tool för att placera dem framför de andra bladen i vasen.

Jag roterar. Och ändrar på storleken tills jag hittar positioner som jag gillar.

När jag är klar grupperar jag dem och döper gruppen till Blad 2.

Jag tar nu Blad 2 och drar in den i gruppen Vas, och placerar den över gruppen Stjälk.

Nu har bladen fått lite dimension, och du har lärt dig hur man ritar och grupperar objekt i programmet.