Skapa vasen

Nu äntligen är det dags att använda det som du har lärt dig till att skapa något. Jag kommer visa dig hur jag skapade kursillustrationen i några enkla steg, och du kommer använda dig av dina nya kunskaper för att uppnå målet. I detta kapitel kommer du enbart jobba med vektorer. Det betyder att alla steg vi gör nu kommer resultera i en illustrationsom är enbart vektoriserad, och kan förstoras eller minskas utan att påverka kvalitén. Nu sätter vi igång. Först tar jag min Pen Tool. Jag går till min Context Toolbar för att aktivera Align to nodes of selected curve. Det gör att noderna placeras i linje med varandra. Sen placerar jag ut min första punkt.

Sen håller jag ner Shift och klickar nästa punkt. Shift-knappen gör att nästa punkt är i linje med föregående punkt. Sen flyttar jag neråt och klickar och drar så att nästa segment får en böjning. Jag passar på att hålla ner Shift-tangenten, så att handtagen är låsta i lodrät vinkel.

Jag klickar och drar nästa punkt, samt håller ner Shift så att nästa böjning i banan är jämn och fin.

För basen av vasen klickar jag där jag vill att böjningen ska avsluta.

Eftersom jag bara klickade skapades en Sharp node.

Och den sista punkten håller jag ner Shift så att noden skapasi linje med föregående nod. Jag ser också till att placera min Pen Tool i lodrät linje med startpunkten. Jag vet att den är det när den gröna indikerarlinjen visas.

Nu är jag klar med en sida av vasen. Jag väljer Node Tool för att göra några småjusteringar av mina punkter, och drar i handtagen för att få en bättre form.

Sen, när jag är nöjd, väljer jag min Move Tool och Duplicerar banan. Kopian hamnar över originalet. Det gör nästa steg lätt, för jag behöver bara klicka på Flip Horizontal uppe i min Tool bar, så att banan speglas i lodrät riktning. Nu flyttar jag på min bana tills jag får en grön lodrät linjeoch två vågräta linjer. Den gröna linjen indikerar att båda banor är kant i kant med varandra. De röda linjerna indikerar att det är samma höjd på båda banorna. Jag markerar båda banorna och ändrar till min Node Tool. Jag markera noderna i mitten på min bas och klickar sedan på Join Curvesuppe i min Tool Bar. Sedan markerar jag de nedre noderna som är i mitten, och klickar Join Curves igen.

Nu har vi en stängd bana med perfekt speglade noder.

Jag justerar noderna lite mer genom att markera en nod och flyttar den en pixelmed pilarna på tangentbordet. Flyttar jag 1 nod till vänster, ser jag till att jag flyttar på den speglade noden till höger lika många steg. Håller jag ner Shift samtidigt som jag trycker pilarna, hoppar noden 10 pixlar istället för 1.

Upprepa tills du får en vas som du är nöjd med.

Nu väljer jag Rounded Rectangle Tool från min panel Tools, och ritar en liten rektangel nertill på vasen.

Markerar båda objekt med min Move Tool.

Och klickar sedan på Align Centre i min Context Toolbar.

Nu är båda objekten centrerade i förhållande till varandra. Jag markerar rektangeln och flyttar upp den några steg med pilarna.

Sen markerar jag båda objekten igen och klickar på Add, för att sätta ihop objekten till ett nytt objekt. För att runda av vasen upptill väljer jag min Corner Tool från panelen Tools, och markerar noderna högst upp på min vas.

Med noderna markerade drar jag inåt på vasen, tills jag får den rundade konturen jag vill ha.

Nu är formen på vasen klar. Den ska nu färgläggas. Jag har förberett färgrutebiblioteket för att underlätta färgläggningen. Importera det om du vill, annars går det bra att använda egna färger. Jag väljer vasen och linjen och ger deras linjefärg en mörkbrun färg. Sen markerar jag enbart vasen och väljer Fill Tool i panelen Tools.

Jag drar från högra mittdelen ner till vänstra sidan med verktyget.

Med den nedre fyllningen vald väljer jag en brungrå färg. Sen väljer jag den övre fyllningen och väljer en ljusare brungrå färg. Nu ska jag ändra på linjens tjocklek. Jag väljer panelen Stroke och ändrar Width till 4. Sen vill jag att linjen ska få lite mer vikt nertill. För att göra det öppnar jag upp vyn Preassure Profile. Väljer jag Node Tool och tittar på vasen ser jag att en av noderna har en röd kant. Det är start- och slutnoden på banan. I vyn Preassure Profile är det början och slutet på banan som representerasav en start- och slutpunkt. Tjockleken på linjen baseras på höjd av punkterna i vyn. Ju högre en punkt är, desto tjockare blir linjen.

Drar jag ner en punkt minskar den tills den försvinner helt. Just nu är start- och slutpunkterna låsta till varandra. Det ser du genom att punkterna har en prick i mitten. Vill du bryta låsningen klickar du en gång på en av punkterna. Då försvinner pricken i mitten och varje punkt kan flyttas individuellt. För att låsa dem igen behöver du placera punkterna i linje med varandra igen, och sedan klicka på punkten tills pricken visas igen.

För att skapa en ny punkt att manipulera klickar du på den vita linjenmellan start- och slutpunkterna. Drar du den nyskapta punkten neråt lite, ser du att linjen har blivit smalare längs banan på vasen.

Drar jag ner den helt försvinner linjen på banan enligt placeringen av punkten. Att leka runt med den lite kan ibland hjälpa dig förståvar på linjen punkten representeras.

Jag har hittat var jag vill ha den för att få en smalare linje upptill på vasen. Nu när vasen är klar döper jag om lagret till Vas i min panel Layers.

Med hjälp av Pen Tool, Fill Tool, Preassure Profile, och några andra verktyg och funktioner har jag lyckats skapa en enkel vas. När du är redo, gå vidare till nästa mer färgglada avsnitt. Vi ses där.