Allt om att spara

När du har bildbehandlat din bild färdigt och du är nöjd och vill behålla den, då måste du ju spara den. Du kan titta i Fotobehållaren och om du ser en symbol som ser utsom en liten pensel i hörnet, betyder det att bilden inte är sparad, och då går du till Arkiv > Spara.

Spara sparar din bild med de ändringar som du har gjort sedan du öppnade den, så din gamla bild kommer att skrivas över, alltså försvinna, i vanliga fall. Om du öppnar en bild och bara testar lite olika verktyg och sen väljer Spara, då är du alltså av med din originalbild, men, för att minska risken att du av misstag förlorar en bild på det sättetså finns det en säkerhetsfunktion i Photoshop Elements. Så om jag nu väljer Spara ser du att programmet lägger till textenredigerad och sen en siffra som filnamn, på det sättet sparar du bildensom en ny bild med ett nytt namn.

Här står det: Första gången den sparas: Spara om det är ett original, det vill säga din originalbild som du inte har bildbehandlat.

Fråga alltid betyder att Elements kommer att fråga dig varje gång du sparar bilden, om du vill skriva över din gamla bild eller om du vill spara som en ny. Spara över betyder att när du öppnar en bild första gången och sen sparar den, så kommer du att spara över din originalbild. Jag tycker att alternativet Fråga om original är bra, därför att när jag fortsätter att jobba så använder jag Spara-funktionendå och då medan jag arbetar, så jag har valt det här alternativet. Spara har förresten kortkommando Ctrl + S, och det är värt att lägga på minnet, spara lite då och då.