Grundläggande kompositionsfilosofi

♫ Musik ♫

Grundläggande kompositionsfilosofi har vi döpt det här kapitlet till, och det låter ju lite lagom flummigt: Vad är det vi ska prata om Philip? – Jo, det finns ju ganska många övergripande begrepp som allakommer hjälpa dig förstå hur det här med bildkomposition egentligen fungerar, de här koncepten är svåra att koka ner till konkreta regler som man kan följa, men vi ska prata om dem ändå. Balans är ju till exempel en sånsak som vi kommer att prata om, balans i bildkomposition innebärförenklat att man sprider ut sina bildelement i sin bildyta jämntså att bilden inte trillar åt något håll, balans är ju superviktigt och någontingsom du kommer behöva vara uppmärksam på omdu vill ta traditionellt bra och vackra bilder. – Ja, det och några till koncept kommer vi att gå igenom och exemplifiera genomdet här kapitlet, analys av redan tagna bilder är nåt som är otroligt viktigt närdu vill lära dig mer om bildkomposition, så även om du kommer få en liten dosav det i det här kapitlet så är det inte tillräckligt, du kommer att behövastudera bilder som du själv tycker om och analysera dem med hjälp av de konceptdu kommer att få lära dig om i det här kapitlet. – De här koncepten handlar väldigt sällan om enskilda detaljer i bilderutan mer om att se hela bildytan, det är lätt att bara tänka på hurditt huvudmotiv ser ut i bilden till exempel och glömma bort att tittaefter hur störande element i bildens bakgrund eller en obalanserad kompositionpåverkar helhetsintrycket av din bild, du behöver se bortom enskilda detaljer. När det här kapitlet är över kommer du vant kunna slänga dig med uttryck somgrodperspektiv, negativ yta och renodlad bildkomposition.