Vinkel

Hur skulle du säga att du uppfattar de här två bilderna Camilla, eller jag skulle säga: Hur uppfattar du <i>Kristoffer</i> på de här två olika bilderna? – På den vänstra bilden så sitter han och tittar lite överlägset nerpå mig känns det som.

här är det jag som har övertaget när jag tittar ner på honom. – Absolut. Det man menar med vinkel inom fotografering är vanligtvis hur kameranär placerad i förhållande till motivet, det kan också kallas för perspektiv, bildkompositionen påverkas väldigt mycket av vinkeln, dels eftersom bakgrunden här blir ju helt olika, men också eftersom bildens berättelse påverkas, de vanligaste begreppen är grod-, normal- och fågelperspektiv, namnen är ganska självförklarande: grodan sitter som regel på markenoch tittar upp på saker medan fågeln ser ner på sakerna när den är ute och flyger, när kameran placeras under ditt motiveller i porträttsammanhang under personens ögonhöjd där kameranmåste riktas lite uppåt så kallas det för grodperspektiv, grodperspektivet används när man vill att nånting ska se stort och kraftfullt ut, makthavare och andra auktoriteter önskar inte sällan att avbildas ur ettlätt grodperspektiv, antagonisten i en film visas som stor och hotfullgenom en låg kameravinkel. – Normalperspektivet är det vanligaste, åtminstone när vi pratar om porträtt, kameran placeras i ögonhöjd eller mitt på motivet, det signalerar inget maktförhållande utan tittaren möter personen ellermotivet på bilden som en jämlike, fågelperspektivet signalerar attde eller den som avbildas är underordnad på något sätt, bildskaparen skapar en sympati hos tittaren för den avbildade, personen eller motivet som avbildas med kameran placerad ovanför sig ochriktad neråt hamnar i bildkommunikationens språk i underläge. – Jaa, det är reptilhjärnan som hjälper oss med tolkningarna här, när någon är fysiskt långt ner, exempelvis ligger ner eller sitter på marken, så är ju den personen också mer sårbar ur nån form av darwinistiskt perspektiv. Men vänta lite här nu, tänker du, en minut på Instagram så kan manju konstatera att det finns nånting som kallas för selfievinkeln, man tar en bild på sig själv snett ovanifrån, varför gör man det Camilla? – Tja, anledningen till det är troligtvis inte att alla vill visa sig som offerutan estetiska fördelar med en sån vinkel, dels så får man ofta genom att rikta uppansiktet in mer ljus i ögonen, vilket är fördelaktigt för porträtt, och dels så ser man ju även lite smalare ut eftersom eventuella dubbelhakorsträcks ut och kroppen blir i förhållande till ansiktet mycket mindre, har man dessutom ett ansiktsuttryck som inte signalerar att man är i underlägepå nåt sätt så suddas den kommunikationen helt enkelt ut.

– Grodperspektivet har en stor fördel om man ville fotografera utomhus i en litekompositionsmässigt stökig miljö, här vill jag ta en bild på Kristoffer

ren bakgrund bakom Kristoffer, men om jag satte mig på huk såkunde jag få en fin bild med himlen som en ren bakgrund, precis samma trick använder jag med Maria, här har hon en massa träd bakom sig ochen horisont bakom sig men så fort jag satte mig på huk och fotograferadeuppåt så kunde jag frilägga Maria mot himlen och fickdå en mycket renare komposition. En annan lite speciell vinkel somman kan använda sig av är det så kallade förstapersonsperspektivet, då placerar du kameran nånstans runt där en persons ögon skulle kunna ha varitoch får då en vinkel genom den personens synvinkel, någon del av personens kropp kanske borde vara med i bildså att tittaren förstår att det är någons blick som avbildas, här bad jag Kristoffer snurra Maria i händerna samtidigt som jag höllkameran mellan Kristoffers armar, det är naturligtvis inte där hans ögon sitter, men det framgår ändå ganska tydligt att det här är taget ur Kristoffers egenvinkel när han snurrar Maria, den här vinkeln är vanligare i TV-spelän i fotografi och kommer därför ge dig ganska unika bilder omväljer att använda dig utav den. – Ofta så spelar inte perspektivet så stor roll för hur snygg eller amatörmässigbilden ser ut utan det beror mer på andra beståndsdelar i kompositionen, för att öva på det här så rekommenderar jag dig att nästa gång du tar ett porträttlägg ner lite extra tid och komponera bilder med alla de tre vinklarna, grod-, normal- och fågelperspektiv, analysera dina bilder både utifrånhur snygga du tycker att de blir men också vad de berättar om ditt motiv, det här är också spännande att fundera över vid analys av andras bilder, försöker fotografen att berätta nånting med valet av vinkel.