Välkommen
Välkommen
01:31
Varför spelar komposition roll?
02:27
Grundläggande kompositionsfilosofi
Grundläggande kompositionsfilosofi
01:49
Format på bilden
04:58Låst
Bildutsnitt
04:37Låst
Vinkel
05:33Låst
Brännvidd
06:20Låst
Renodlad
04:21Låst
Symmetri
07:05Låst
Balans
06:60Låst
Negativ yta
05:20Låst
Arbeta fram bilden
04:01Låst
Klassiska kompositionsregler
Klassiska kompositionsregler
01:32Låst
Lager
05:16Låst
Tredjedelsregeln
03:30
Linjer
09:44Låst
S- och C-kurva
03:53
Lagen om udda tal
03:11Låst
Geometriska former
04:45Låst
Upprepningar och mönster
03:34Låst
Rama in
00:28Låst
Gyllene snittet
04:26Låst
Tangering
02:23Låst
Fotografera i ögonhöjd
01:28Låst
Olika genrer
Olika genrer
01:23Låst
Komposition i landskap
05:54Låst
Komposition i porträtt
03:31Låst
Komposition i inredningsfoto
03:41Låst
Komposition i makrofoto
03:42Låst
Avrundning
Förstärk din komposition i datorn
04:09Låst
Följ regler först, var rebell sen
01:26Låst
Tack och hej
01:18Låst