Förstå nyckeltal och KPI:er

Så börjar du jobba datadrivet

Nyckeltal, KPI:er, OKR, ROI och CPC. Begreppen är många och kan upplevas som krångliga. Det dom har gemensamt är att de hjälper dig att mäta effekten av din kommunikation.

Därför är det viktigt att mäta

Mätning skapar insikter om hur dina kommunikationsinsatser ska prioriteras framöver. Den data som du samlar in kan användas för att utvärdera olika typer av budskap och kanaler så att du kan arbeta ännu mer kostnadseffektivt. Detta gör dig också säkrare när du planerar en kampanj.

Mät i olika kanaler

När du mäter effekten av din kommunikation i olika kanaler kommer det bli mycket tydligare vilka målgrupper som du når och inte når. All den här datan är ovärderlig och kan även användas i andra sammanhang, exempelvis när du utvecklar dina produkter eller tjänster.

Om kursen Förstå nyckeltal och KPI:er

I den här kursen reder David ut alla begrepp och förkortningar och guidar dig till att effektivt kunna mäta resultatet av er kommunikation. Du kommer dessutom lära dig hur du gör för att mäta både på kort och lång sikt, vad som är bra och dåliga indikatorer och få tips för att arbeta datadrivet.

Efter den här kursen kommer du att kunna berätta för dina kollegor vad som fungerar och inte fungerar i er kommunikation.

"Att mäta och analysera din kommunikation är ingen engångsgrej,

utan ett löpande arbete under lång tid."

David lär dig: 

  • Varför det är viktigt att mäta
  • Ska du mäta på kort eller lång sikt?
  • Vanliga indikatorer
  • Bra och dåliga indikatorer
  • Ramverket OKR
  • Ramverket Kundresan
  • Tips för att arbeta datadrivet

Din lärare David Blomgren: 

David Blomgren är kommunikationsstrateg och expert på Google. David är har flera olika typer av certifikat inom både sökordsmarknadsföring och webbanalys från Google själva.

Han har erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera både större och mindre kampanjer i både sociala medier och på Google.

I sina kurser på Moderskeppet gör han det komplexa begripligt!

  • 18 avsnitt
  • 54m
  • Släpptes Maj 2022
David Blomgren

David Blomgren är marknadsföraren som gör det komplexa begripligt. Med Google som verktyg och nyfikenhet som drivkraft utvidgar han din verktygslåda inom digital marknadsföring.Läs mer om David