Använd följande autofokus

Följande autofokus. Sätt autofokusen på följande autofokuseller följefokus som de flesta säger när du fotograferar flygande fåglar,

jaa, det kan verka självklart, men alla gör inte det, och en del använder <i>alltid</i> följefokus även när fåglarna sitter still och det äringet som jag rekommenderar, följefokus är ett system somhela tiden söker efter fokus,

följefokus heter AI SERVO på Canonspråk och på Nikon har det förkortningen AF-C, ställ också in kameran så att den tar så många bilder som möjligt i sekunden,

om fågeln flyger mot dig, då försöker den följande autofokusen räkna ut hur fortfågeln flyger mot dig och ställer om avståndet så att nästa bild blir skarp, och nästa och nästa, det här är ett helt fantastiskt system, men att begära att alla bilder i en serie ska bli skarpa, det är att begära för mycket, den här bilden på den flygande berguven ärett bra exempel, trots att jag riktade kameran rätt och kameran valde rättfokuspunkter, ligger skärpan på fågelns ben, kameran hann helt enkelt inte medatt ställa om skärpan tillräckligt snabbt, något som tyvärr ofta händer om fågelnär nära och det går fort, och fort går det nästan jämt när fågeln är nära,

min Canon 1D X hann bara ställa in skärpan rätt på en bild av sjunär berguven kom flygande, den bilden kan du se här, och du såg den i avsnittet om rörelseoskärpan, men jag visar den gärna en gång till för det här är en av mina bästa bilder, hade jag haft en långsammare kamera med sämre autofokus, då hade jag inte fått en enda bild skarp på berguven,

hur många fokuspunkter som du ska använda när du fotograferar flygande fågel, det varierar beroende på omständigheterna, jag använder alla fokuspunkterna när jagfotograferar flygande fåglar med himmel som bakgrund för då är det lätt för migatt få in fågeln i fokusområdet och det är lätt att hålla kvar den där,

kameran har som regel inga svårigheter att följa fågeln när det bara är himmelsom bakgrund och nästan alla bilder blir skarpa,

men när det finns land eller vatten i bakgrunden då tappar kameranlätt fokus på fågeln, hade jag använt alla fokuspunkter när jag tog den här bildenpå sparvhöken, då hade gräset i förgrunden blivit skarpt men inte höken,

därför är det nästan alltid bäst att använda så få fokuspunkter som möjligt,

men att följa en flygande sparvhök med bara en fokuspunkt är nästan omöjligt,

därför använder jag som regel nio fokuspunkter på flygande fåglarmed prioritet på den i mitten, det är en bra kompromiss mellanen och alla tycker jag, när jag fotograferar simmande fåglarsom svarthakedoppingen på bilden, har jag fått bäst resultat när jag haranvänt följande autofokus och bara en fokuspunkt, och den fokuspunkten försöker jag hålla i fågelns öga.

Nästa avsnitt ska handla om när fåglar sitter still eller bara rör sig lite granndå ska du använda en fokuspunkt, One-shot som det heter på Canonspråk,

på Nikonspråk heter det AFS och det är motsatsen till följefokus.