ISO och vitbalans

ISO-talet. Att höja ISO-talet är som att skruva upp ljudet på en förstärkare, ju mer du skruvar upp det, desto sämre blir kvalitén på ljudet, likadant blir det om du höjer ISO-talet över kamerans Bas ISO, bildkvalitén försämras på grund av brus, din kameras Bas ISO är det lägsta ISO-talsom du kan ställa in utan att det är en specialinställning,

en del fågelfotografer kör med höga ISO-tal och tycker att det är toppen, anledningen är förstås att de slipper problem med rörelse- och skakningsoskärpai sina bilder, andra fågelfotografer håller nere ISO-talet för att få såbra bildkvalité som möjligt, nya kameror är visserligen bra på höga ISOmen bildkvalitén blir alltid bättre på låga ISO,

en del väljer Auto ISO, det innebär att du ställer in tid och bländare manuellt, och kameran väljer ISO automatiskt och så finns det de som kopplar bort automatikenhelt och ställer in tid, bländare och ISO manuellt, mitt råd är att om du kännerdig ovan vid din kamera och tycker att tid och bländare är tillräckligt atthålla reda på kan du använda dig av Auto ISO, när du får rutin och kännerdig trygg i din fotografering går du över till att manuellt ställa in ISO-talet,

själv tillhör jag gruppen som ställer in ISO-talet manuellt,

jag vill ha ett så lågt ISO-tal som det bara går för jag vill ha bra bildkvalité, det innebär tyvärr att jag får kasta många bilder för att de inte är helt skarpa,

bilden på den flygande jordugglan tog jag i skymningen på 1/200 sekund,

det var alltför optimistiskt, tiden räckte inte till för att frysa rörelsen,

jag tror att jag hade behövt minst 1/500 eller ännu kortare tid för attjordugglan skulle bli skarp, men 1/500 sek hade också inneburit att jag blev tvungenatt höja ISO-talet från 1250 till 3200, det hade i sin tur gett en hel del brusi bilden eftersom bilden är kraftigt tillförstorad,

som du förstår så är det ofta en svår avvägning mellan tid, bländare och ISO,

själv kör jag med ISO 800 som min standardinställning på min 1D X Mark II,

men du ska veta att det är hur stor skillnad som helst mellan en gammalCanon 7D och en 1D X Mark II.

Ställ in rätt vitbalans, det räcker inte med att ställa in tid, bländare och ISO, du ska ställa in vitbalansen också, men att manuellt ställa in rätt vitbalansär svårt utan en färgtemperaturmätare, men en färgtemperaturmätare ären pryl till att hålla reda på och att mäta ljusets färgtemperatur ärytterligare ett moment, det är svårt nog ändå att fotografera fågel,

men du kan vara lugn, du behöver inte springa ivägoch köpa en färgtemperaturmätare, ställ in vitbalansen på Automatisk vitbalans, det förkortas AWB, det blir tillräckligt bra för fågelfotografering, sedan kandu finjustera vitbalansen efteråt i ditt bildbehandlingsprogram omdu fotografera i raw-format, vilket jag förutsätter, för migär det en självklarhet, mitt råd är att du <i>alltid</i> har kameran inställd på AWB.

Nästa kapitel handlar om konsten att ta skarpa bilder.