Arbeta med förgrund

Jämför de här två bilderna med varandra. Vilken tilltalar dig mest?

För min del är det faktiskt den här bilden. Den andra är absolut inte dålig, men jag tycker att förgrundeni den här bilden dels skapar ett djup i bilden men ger också en tydligarepersonlighet till bilden. Att arbeta med just förgrunder är ett bra kompositionsknep. Förgrunden fångar blicken och bjuder in till upptäcktsfärd djupare in i bilden. Jag lovar att det inte kommer att vara svårt att hitta förgrunder när duska fotografera vatten. Leta efter vackra eller annorlundaformationer eller ledande linjer. Stenar och växtlighet kommer detatt finnas gott om i närheten av vattnet. Dra nytta av det. Du behöver inte vara rädd för att låta förgrunden ta plats i bilden, även om det är vattnet som ska vara ditt huvudmotivoch att det är det du vill fånga. För vattnet kommer att märkas ändå. Många gånger, faktiskt, lyfts vattnet fram tack vare just förgrunden.

Själv gillar jag enkla och renodlade bilder väldigt, väldigt mycket. Kanske särskilt när det kommer till vatten. För vatten är ju så vackert i sig och det kan stå för sig själv, det behöver ingenting annat. Men bara för att jag för in en väl valdförgrund behöver bilden i sig inte bli rörig. Det enkla och det renakan ändå finnas kvar. Så när du fotograferar ditt vatten, prova både utan och med förgrundoch se hur du upplever skillnaderna i bilden. Ibland blir bilden alldelesenastående utan en förgrund. Och ibland behövs förgrunden för att göra bildenlite mer intressant och lite mer inbjudande.