Tredjedelsregeln

Tredjedelsregeln är en riktig klassiker när det kommer till komposition. Den passar alldeles ypperligt även när du ska fotografera vatten. Så här: När du tar en bild är det lätt att tänka att huvudmotivet ska hamnamitt i bilden, i centrum, i fokus. Och det är inte fel tänkt. Men en sådanhär bild kan upplevas som ganska statisk i sitt uttryck. Därför finns tredjedelsregeln. Genom att dra två vertikala och två horisontella linjer i bildytan, så kommerden att delas upp nio lika stora delar så här. Placerar du huvudmotiveti någon av de här fyra skärningspunkterna som uppstår, istället för i mittenav bilden, då skapas dynamik men också harmoni för ögat. Vi människor, vi gillar helt enkelt bilder som är komponerade enligtden här regeln. Okej, men vatten då? Det är kanske inte alltid lätt att vattnet ska varai någon av de här skärningspunkterna. Men det är faktiskt inte baraskärningspunkterna som är till din hjälp. Du kan också använda de horisontellalinjerna för att skapa vackert komponerade bilder över vatten. Placera horisonten vid den undre eller den övre linjen. Det kommer att ge dig en välbalanserad bild som är en behaglig upplevelseför ögat. Om vi jämför med de här bilderna, där horisonten är långt nere i underkant eller i överkant, bilder som jag visserligen kan gilla med all härlig himmel eller allthärligt vatten, men den upplevs som mer obalanserad. Det kanske skaver liteför vissa att titta på de här bilderna. Och här, där horisonten är i mitten, så blir det mer statiskt. I de flesta kameror kan du faktiskt slå på ett rutnät som hjälper digatt komponera enligt tredjedelsregeln. Så det är riktigt, riktigt smidigt. Kolla om den funktionen finns och ta hjälp av linjerna för att komponera i harmoni. Men jag vill ändå avsluta med följande grej: Var inte rädd för att brytamot regeln. Jag själv kan tycka att det är uppfriskande när det skaver lite, när regeln bryts. Men när jag bryter så gör jag det medvetet, för att jagjust vill bryta och skapa en effekt, skapa en känsla, skapa ett litet skav. Prova att ta samma typ av bild fast du å ena sidan följer den här regelnoch å andra sidan bryter mot den. Och så betraktar du bilderna och serhur du upplever dem på olika sätt och vilken som känns bäst för dig.