GDPR kring bilder & fotografi

Oroa dig inte - men var medveten

Hur ska du som jobbar med bilder och fotografi hantera ditt kundregister och dina bilder i och med personuppgiftsreglerna GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018?

I den här intervjun redogör juristen Thomas Riesler för vad GDPR är, hur det berör dig som arbetar med bild – som exempelvis fotograf eller formgivare – och vad du ska tänka på.

Du behöver inte vara orolig för GDPR. I stor utsträckning är GDPR detsamma som den tidigare personuppgiftslagen. Däremot bör du sätta dig in i vad som gäller för att känna dig trygg med GDPR i din yrkesroll.

  • Undertextad
  • 8 avsnitt
  • 41m
  • Släpptes April 2019
Thomas Riesler

Thomas Riesler är jurist och rådgivare på Svenska Fotografers Förbund där han ofta får frågor om GDPR.Läs mer om Thomas arbete med rådgivning på Svenska fotografers förbund.