Så funkar exponeringstiden

Exponeringstiden, alltså hur länge ljusinsläppet pågårräknas i delar av sekunder. Står det 125 betyder det 1 genom 125, alltså en 125-dels sekund. Så högre siffra betyder kortare tid, det här är ju en aning bakvänt.

Du kommer att höra både ordet slutartid och exponeringstid och ibland bara tid. De betyder exakt samma sak, hur länge slutaren är öppenoch exponerar sensorn för ljus.

Testa gärna du också. Ställ kameran i S eller Tv-lägeoch vrid kommandoratten för att justera slutartiden. Kanske har du en slutartidsratt istället, och då vrider du bara på den. Jag börjar med en så kort slutartid jag kan men denna kameran, en 4000-dels sekund. Här ser mig springa under en fyratusendels sekund. Ser du hur den här rörelsen är totalt fryst?

Sedan förlänger jag slutartiden. ...en 2000-del... ...en 1000-del...

...en 500-del... ...en 250-del sekund. Ser du hur rörelsen börjar synas lite nu? På en 125-dels sekund är det tydligt att jag hinnerröra mig framåt under exponeringstiden. Den här effekten blir mer påtagligt när jag ökar tillen 60-dels sekund... ...en 30-dels sekund... ...en 15-dels sekund...

...en 8-dels sekund...

och på en fjärdedels sekund börjar jag se ut som ett spöke, jag hinner röra mig en hel del på den här kvarts sekunden.

På en halv sekund ser du nästan bara en fot, för den står på samma ställeett litet tag i alla fall.

Sedan förlänger jag till en hel sekund, och det markeras med ett citattecken.

Nu ser du mina ben svagt men nästan ingenting.

Sedan förlänger jag till två hela sekunder och kom ihåg det här, en tvåa med citattecken betyder två sekunder, medan bara siffran två betyder en halv sekund.

Till sist tar jag en bild på fyra sekunderoch nu är jag i stort försvunnen här, jag hinner springa en ganska bra bit. Sedan blir det ju längre och längre ofta upp till trettio sekunder. Kolla på din kamera!

Bra! Nu har du koll på spaken exponeringstid! Det här kommer att vara ett av dina viktigaste verktyg för att skapafotoeffekter med din systemkamera!