Varför krishantering?
Välkommen
00:43
Introduktion
01:28Låst
Ledord för framgångsrik kommunikation
01:02Låst
Varför är sociala medier så viktiga?
02:30Låst
Historisk översikt
03:18Låst
När krisen är här
Snabbanalys
02:47Låst
Vad ska jag agera på först?
01:12Låst
Att formulera början på ett inlägg
02:15Låst
Relationsbyggaren
02:10Låst
5 gyllene nycklar
02:01Låst
Ingenting att säga - säg det!
01:36Låst
Tajming är allt
02:16Låst
Förhindra drev
02:12Låst
Krisommunikation till barn
02:09Låst
När krisen är över
Utvärdering
02:27Låst
Kriskommunikationsplan
01:37Låst
Arkivering
02:42Låst
Galllring
02:44Låst
Kommunikationsschema
01:45Låst
Sammanfattning
Sammanfattning i 5 punkter
01:24Låst
Avslutning
01:29Låst