Före och efter övningarna
Välkommen
09:01
Var fotograferar du?
03:08Låst
För vem fotograferar du?
02:18Låst
Hitta skönheten överallt
02:19Låst
Övning inte kurs
03:03
Kameran
04:06Låst
Stå för dina bilder
02:15Låst
Efter övningarna
02:58Låst
Ljudbok- Övning Trädet
Trädet – Ett intimt porträtt
02:28Låst
Övningen
06:58Låst
Vid datorn
04:16Låst
Avslut och bonusövningar
04:03Låst
Ljudbok- Övning Begränsad plats
Begränsad plats – Utvidgat seende
04:09Låst
Övningen
05:01Låst
Vid datorn
02:28Låst
En utställning
02:50Låst
Ljudbok- Övning Känd och okänd vy
Känd och okänd vy
04:20Låst
Övningen
04:04Låst
Vid datorn
03:32Låst
Avslut och bonusövningar
01:16Låst
Ljudbok- Övning Fokus och panorama
Fokus och panorama
01:47Låst
Övningen
07:30Låst
Vid datorn
02:45Låst
Avslut
01:16Låst
Ljudbok- Övning Ögonblicksbilder
Ögonblicksbilder
02:37Låst
Övningen
06:46Låst
Vid datorn
03:35Låst
Avslut och bonusövningar
02:16Låst