Hur mår din målgrupp

Jag brukar tänka att innehåll förändras beroende påi vilket <i>mood</i> min målgrupp är och att det faktiskt är minuppgift, som innehållsskapare, att hålla koll på hur min målgrupp måroch hur vår omvärld ser ut.

Och det är inte särskilt svårt att ha den kollen. Framförallt sociala medier är ju nämligen ett ständigt mått på hur samhället mår. Det människor söker på. Dem <i>stories </i>som postas. Danser som trendar. Varor som e-handlas. Allt talar ju om för dig vad din målgrupp är intresserad av, precis just nu, men också i framtiden. Därför är det viktigt för dig att hålla koll på det senastefrån dem sociala plattformarna. Sätta upp Google-alerts, på dem ämnen du jobbar med. Följa trend-rapporter och scanna av vad folkfaktiskt socialiserar kring. Vad lyssnar de på? Vad tittar de på? Vilka profiler följer de? Det blir nämligen din grund för att skapa innehåll somfungerar just nu. Men det hjälper ju dig också att tänka framåt! Och en bra källa till just framtidsspaningar är densociala kanalen Pinterest. Du har själv säkert hamnat där, om du planerat ett bröllop, en renovering, eller är intresserad av matlagning. På Pinterest kan man ju <i>pinna</i> eller spara bilder och videor, i olika tavlor, vilket gör ens inspiration överskådlig och delningsvänlig! Men Pinterest är också en stor sökordsdatabas med över478 miljoner användare globalt. Och hela nio av tio användare befinner sig på Pinterest, för att planera just vad de ska köpa i framtiden! Och all den sökdata Pinterest får in, analyserar ju de och delar med sig, bland annat som trendspaningar och genom att skapa olika personas. Personas hjälper dig att förstå din ideal kunds behov. Och Pinterest har bland annat identifierat fem intressantapost-pandemi personas. Och nu ska jag berätta om två typer, som jag tycker stack ut! Den första är, The new nomadoch sammanfattningsvis är det här liksom kunden som söker en störremening med tillvaron. Kanske i all enkelhet, odla tomater på sin balkongeller i alla fall titta på när andra odlar i olika trädgårdsprogram. Hen är ute efter autenticitet och vill vara nära naturen. Nummer två är, Relik och evangelist. Den här kunden har tagit steget längre och ställer krav på företagatt de också ska engagera sig i miljön. Den här personan är väldigt kunnig och förmodligenden kund som postar på din Facebook och frågarvart dina produkter är tillverkade. Fundera på om någon av dem här passar ditt varumärkeoch vad för typ av innehåll den personan i så fallskulle vara intresserad av.

Och fördelen med att just låna personas från olika sociala medier, där du också vet att din målgrupp befinner sig, det är ju att de företagen spenderar väldigt mycket pengar på att förståsina egna målgrupper, så här kan du enkelt hittainsikter att skapa content runt, utan att behöva betalaför själva undersökningen. Snapchat, till exempel, är ju känd som en plattform för dem lite yngre. De samlar jättemycket bra målgruppsinsikter på sin blogg. Det du kan ha lite i bakhuvudet är ju att det här ofta ärglobala undersökningar som kanske inte alltid matchar din lokala marknadoch att de ibland tenderar att gynna det sociala medietsom har beställt dem, men det är ändå ett snabbt, kostnadsfritt och intressant sätt att hålla sig uppdaterad på, tycker jag. Fastna inte dock i stereotypiska personas, utan ta först reda på så mycketdu bara kan om vilka som ska köpa det du säljer. Det kan nämligen öka din lönsamhet och göra att fler mottagare upptäckerjust ditt varumärke och nu ska jag gå igenomvarför det är så!