Inkludering ger resultat

Så varför ska du bry dig om det här? Och vad gör det för din affär? Jo, grunden i inkluderande kommunikation är att alla människorhar rätt att beskrivas och porträtteras, utan att producera och förstärkafördomar och normer. Som kommunikatörer för vårt egna, eller andras varumärken, i daghar vi faktiskt ett ansvar att se till att det vi kommunicerar inte ärsexistiskt, diskriminerande eller bidrar till ojämställdhet. Det är inte bara <i>bad for business</i> och kan skapa dålig PR för bolaget, det är också en skyldighet som den makthavaren du faktiskt är! För det innehåll som du producerar, påverkar andra människor. Tro mig jag har länge följt innehållsproducenter ochderas målgrupper, i olika sociala kanaleroch sett hur bland annat Clara Henry och Therése Lindgrenfått Sverige att bli bekväma med bland annat mens och ångest. Forskning visar också att det finns många fördelar med att skapainkluderande innehåll, inte minst ekonomiska! Ju fler som känner sig representerade i din kommunikation, desto fler nya personer når du och kan sälja till. Ditt team kommer på mer, kreativa idéer om de har olika bakgrunder. Konsumenter är beredda att betala dig mer om du stöttar mångfald. Du kan vinna över nya kundgrupper som intekänt igen sig i ditt innehåll innan. Du kan öka värdet på ditt varumärke, hos hela din målgrupp. Ta med det här till din chef och se vad ni kan göraför att förbättra ert innehåll och blir mer lönsamma på köpet!