Klargör dina syften och mål

Nu ska jag gå in på hur du kan tänka och börja planeraditt arbete, så att du enklare kan komma igång! Jag är ju verkligen <i>All in</i> för att hämta inspiration från <i>case</i>och att granska sina konkurrenters arbete, under lupp. Men när du tar fram ditt syfte, rekommenderar jag att du försökerstänga ute omvärlden och blicka inåt! Dina syften med att skapa innehåll, tycker jag, ska varaunika och personliga och svara på frågan: Vem du är och vad ditt företag egentligen står för? För att lyckas kan du försöka se ditt varumärke utifrån. Vad vill du att målgruppen ska tycka, känna, tänka och göranär de umgås med ditt varumärke? Är du personlig, rolig, bryr du dig om miljön, är du spännande och nytänkande, eller mer trygg och säker? Eller kanske en mix av fler? Börja med en screening, alltså hur upplevs ditt varumärke i dag? Vilka besöker din hemsida? Vilka kommenterar i sociala kanaler? Så att du också förstår vilka dina utmaningar är. För Intersport, till exempel var det ju att nå en yngre målgrupp, som dem inte nådde via hemsidan och medlemsklubben. Vad saknas hos dig? Når du dem som du vill nå? Omvandla sedan utmaningarna till framtida mål! Skriv ned målen ni gemensamt har med ert innehåll, så att alla i företaget kan läsa och återkomma till dem. Börja litet och välj någonting, som du kan göra snabbtoch som inte kostar för mycket. Du vill inte fastna i 80 sidor av <i>content</i>-strategier. Du vill ju snabbt komma igång och skapa innehålletoch sedan lära dig längst med vägen. När du vet målen, planera och ha framförhållning! Använd ett publiceringsschema, så kan ni gemensamt se vilket innehållsom passar och kan ställa in så att alla saker postas automatiskt! Jag tycker att företaget Later, är bra för detoch deras blogg har dessutom jättemycket bra innehåll. Du får fler tips och nödvändiga verktyg i kapitel sju, så häng kvar! När du planerar innehåll, våga fokusera, välj och välj bort, även om det svider. Det gör du genom att hela tiden checka av vad som verkligen får enbra effekt av det du lägger tid på och sedan strunta i det som integer någonting. Har du till exempel producerat en Youtube-kanaloch lagt en massor av tid på den, men du ser att dinaprenumerationsantal inte ökar, eller att din målgrupp inte tittarspeciellt länge på dina videor? Ändra målen. Kanske är det mer effektivt om du gör innehåll som passarför Instagram-stories och bara låter viktiga tutorialsligga på Youtube? Min kund Ellos, valde till slut att inte fortsätta driva sininspirationskanal på Youtube, men jobbar nu i ställetmycket med livesändningar! Så bara för att ett innehåll inte fungerar, betyder inte detatt ett annat inte heller gör det. Målgruppens behov utvecklas ju också och det är ditt jobb att vågautveckla innehållet och testa nya vägar. Då kör vi vidare med kanalval som ibland kan kännasrätt så övermäktigt, men var bara lugn, jag ska ge dig en bra överblick!