Mångfald i sociala medier

Omfamna mångfald och nå din målgrupp

Mångfald är att välkomna och tillåta variation, bortom stereotypa roller och förlegade ideal. Att arbeta med mångfald borde vara självklart för alla, för att vara aktuell i det samhälle vi lever i. Genom att spegla mångfald i din kommunikation på sociala medier når du dessutom ut till fler, oavsett om du arbetar i den offentliga sektorn eller det privata näringslivet. Och det är väl det som är hela grejen med sociala medier - att du vill öka din synlighet. Ökad innovation, tillväxt och kreativitet får du på köpet.

Kommunicera inkluderande på sociala medier

Om dina sociala medier speglar verkligheten kommer fler känner sig inkluderade och representerade. Du vill ju att din målgrupp känner igen sig i och tilltalas av ditt innehåll, oavsett om du representerar en offentlig verksamhet som kommunicerar till medborgare eller ett företag som marknadsför till kunder. Med inkluderande innehåll välkomnar och uppmuntrar du det faktum att alla är olika.

Exempel på mångfald i bilder och text

Ta för vana att representera fler alternativ än de som ryms inom ramen för normer och stereotypa mönster: måste en familj bestå av samma religion och etnicitet? Måste flygplanspiloten vara en man? Måste alla kroppar vara smala och utan funktionsnedsättning? Måste modellen vara ung?

Om intervjun Mångfald i sociala medier

Moderskeppets Josefina Sahlin intervjuar Julia Strandberg, kommunikatör och grundare av Inkluderingsbyrån.

Intervjun ger dig konkreta verktyg för att arbeta med mångfald på sociala medier. Du får lära dig hur du ska resonera i val av bild, video och text. Julia lär dig också varför du bör ta fram en policy för att hantera kränkningar och fördomar i kommentarsfältet.

I stödmaterialet hittar du en policymall och lathund för innehåll som kompletterar intervjun.

Julia lär dig:

 • varför du ska omfamna mångfald i dina sociala medier
 • hur du skapar innehåll som är normkritiskt och inkluderande
 • varför hjärnans instinkt är att tolka omvärlden i stereotyper
 • att förstå begrepp som jämställdhet, diskriminering och normer
 • hur du gör medvetna bildval som speglar din målgrupp och breddar normen
 • hur du skriver text som är tillgänglig, inkluderande och motverkar stereotypa roller
 • varför du ska undertexta och syntolka ditt innehåll
 • Nyttan med att ta fram en policy för kommentarer i sociala medier

Om Julia Strandberg

Julia är kommunikatör och grundare av Inkluderingsbyrån. Hon har tidigare arbetat som marknads- och kommunikationschef. Idag arbetar Julia som konsult, föreläsare och utbildare inom mångfald och jämställdhet. Hon vet att mångfald i sociala medier gör företag mer attraktiva.

 • 15 avsnitt
 • 50m
 • Släpptes Juni 2022
Julia Strandberg

Julia Strandberg har lång erfarenhet av att arbeta med kommunikation och att utbilda företag i mångfald- och jämställdhetsarbete.Läs mer om Julia