Dela dokument i OneDrive

Nu undrar du kanske hur någon annan kan ändra filer som jag har i min OneDrive. Svaret är att det kan de inte, om inte du själv har valt att delainformation med dem. Du kan dela en enstaka fil, eller du kan dela en folder. Du kan dela med folk idin organisation, eller folk utanför din organisation ominte din administratör har stängt av det.

Här har vi som exempel AA, det står att den är privat. Nu ska jag dela den. Om jag bara klickar på Dela här, kommer den automatiskt attdelas med alla personer som jobbar i samma organisation som jag. Jag kan ange att det ska skickas ett mejl till en grupp, eller en viss person, så att de får reda på att jag har valt att dela min folder. Jag kan också göra så att jag kan säga att jag bara vill dela med vissa utvaldapersoner, då väljer jag Vissa personer. Sedan kan jag styra om de ska få redigeraeller bara läsa. Jag säger att de bara får läsa. Så klickar jag Använd, ochanger att det ska gå till Tommy, han får då ett mejl som jag skrivit med. Hej Tommy, nu kan du komma åt AA-dokumenten, skriver jag och skickar.

Så drar det iväg. Det står Privat här, men om jag gör en <i>refresh</i> står det Delad.

Nu kan alltså Tommy öppna den här foldern och se de filer som liggeri den, även om jag lägger in nya filer. Du ser att det står Delad där också, det är för att det är foldern som är delad. Om jag nu ångrar mig, jag vill inte att Tommy ska få läsa, så har jag möjlighetatt klicka här. Här har jag lagt upp Tommy, och jag kan plocka bort honom, en person. Men säg att det är många personer som använder länken de har fått? Om jag vill stoppa bara Tommy stänger jag där. Alternativet ärom jag klickar här, då kan jag ta bort hela delningslänken genom att göra så. Det påverkar alla som använder länken, så det är en mer kraftfull åtgärd för attta bort delning. När jag har gjort det försvann Tommys och alla andras access, och när jag gören refresh på sidan är den privat igen. Så här kan du alltså dela dokument med till exempel ett Gmailkonto ellerliknande. När du har delat många filer, och kanske själv har blivit inbjuden attkomma åt andra personers OneDrivefiler, blir det efter ett tag väldigt svårt attkomma ihåg. Det finns en speciell funktion för det, en sida som heter Delat. Med hjälp av den kan du se vad det är som är delat med dig, eller delat av dig. Vi börjar med Delas av dig. Då hittar vi alla filer som jag har delat med någon. Jag kan också se om de har jobbat med filerna. Här kan jag till exempel se attden här filen har jag delat med Johan Andersson, och han har faktisktändrat och uppdaterat filen. Här är andra filer jag har delat, och som inte har blivit uppdateradeav andra personer. Vill jag veta vem jag delar med kan jag markera filen och användadet här informationsfönstret. Där ser jag Hantera åtkomst. Här ser jag vilka andrasom har åtkomst till det hela. I det här fallet är det Nicklas. Vill du istället komma åt information som någon har delat med dig, vi klickarpå den en gång till så vi får upp toppnavigeringen, då kan vi se filersom andra har delat med mig. Beatrice har delat en mapp, Isabelle har också delat en mapp, och så vidare. Det här är en fullständig förteckning över allt som någon har delat med dig. Väldigt kraftfull information, du behöver alltså inte mejla filer längre utan du kanmejla länkar till filer. När du sedan bestämmer att "Nu räcker det, nu skainte du få se den här filen längre", då kan du helt enkelt ta bort länken. Det kan du inte göra om du hade mejlat ut en fil till någon. De kan ju behålla den filen så länge de har lust. Men med delade länkar är det du som har kontrollen.