Hitta i de olika startvyerna i Microsoft 365

Det här är startsidan som du ser när du har öppnat office.com. I den översta delen ligger dokument som Microsoft 365 gissar att du är extraintresserad av, för du har uppenbarligen varit inne och läst och editerat dem mångagånger. Så här ser jag mina dokument. Ner på sidan ligger dokument som jagockså har varit inne i, men det kanske var ett tag sedan. Jag har inte varit lika aktiv där. Men anta att det är ett dokument som jag tycker är extra intressant, som tillexempel Manus här. Då kan jag klicka på den här stjärnan som dyker uppnär jag bara håller musen över, så. Då kommer de att bli listade under den här rubriken, Favoriter, för allasom du gör så med. Där ligger den. Här upptäcker jag att jag hade tvåsedan tidigare också, som klassade som favoriter. Så bara den här startsidan ger dig en väldigt elegant metod för att jobbaoch hitta dokument. Men ibland behöver du besöka en webbplats, kanske intranätetsstartsida för att läsa nyheter, eller en projektsajt för att jobba. Då måste du navigera med ett av de här sätten som jag visar dig nu. Det här ären av de viktigaste navigeringsmetoderna. Den knappen här uppe, som vi brukar kallaVåfflan, om man klickar på den ger den dig access till alla olika typer avapplikationer som 365 erbjuder dig, och en av dem heter SharePoint. När du öppnar SharePoint får du överst se lite nyheter från de olika webbplatsernasom du har access till. Längre ner på sidan ser du webbplatser som du harjobbat med nyligen, det är därför de kallas Vanliga webbplatser. Så du harvarit inne här flera gånger. Det här är de som jag har.

Ibland är det en webbplats som du tycker är speciellt viktig, ungefär somdokumenten vi såg förut som var speciellt viktiga. Då kan du klassa demsom en favorit. Om vi tittar på den här ser vi en webbplats som heter Fun With Flags. Den har ingen ifylld stjärna, för den är ingen favorit. Eller, på Microsoft 365språk kallas det att man följer en webbplats. Jag kan antingen klickadirekt här, så följer jag den. Eller, om jag har öppnat webbplatsen och inser att"Den här, den vill jag ha lättare åtkomst till", kan jag hitta det här uppe. Där står att jag inte följer just nu, men om jag klickar på den står detatt jag följer. När jag går tillbaka här sedan, har vi en genväg här uppe till sidan SharePoint. Då kan jag se att Fun With Flags ligger under rubriken Följer. Det finns ett annat sätt också strax bredvid för att navigera. Om vi tillexempel går till den där Fun With Flags är jag ju på en webbplats, och har inteförteckningen över de olika webbplatserna. Men med hjälp avmenyn som finns här, en global meny som syns på alla webbplatser där du är, kan jag klicka här och hitta webbplatser som jag ofta har använt. Och lite längrener sådana som jag följer, till exempel Fun With Flags.