Synkronisering i OneDrive

Om du föredrar att jobba med filer som om de vore lokala finns det enväldigt fiffig funktion här. Istället för att jobba i Microsoft Teams, eller attjobba inifrån webbsidan OneDrive, kommer du att upptäcka att datornautomatiskt synkroniserar alla filer till din dator. Du har en rubrik härsom heter OneDrive, och där ser du precis samma filer och foldrar somdu gör på webbsidan. Om jag till exempel skapar en ny folder och kallar den AA, då ligger den där. Om jag nu öppnar webbsidan med OneDrive-informationen, så kan jag hitta den nya foldern. Den har alltså synkroniserats frånmin lokala dator till Sharepointsajten som kallas OneDrive, alltså dinprivata OneDrive. Likaså finns den i ditt team, förstås. Jag trycker påSynkronisera, och då dyker foldern AA upp. Så, om jag gör något antingen på Teams, webbsidan eller min Utforskare, kommerdet alltså att synkroniseras till alla andra platser. Jag skapar en fil i den nya foldern AA, en Wordfil, Min OneDrive Fil.

När jag sedan går in och tittar på webbsidan ser jag exakt samma fil. Så med hjälp av synkroniseringsrutinen, som sätts upp automatiskt kan jag alltsåjobba med filerna som om de vore lokala. De <b>är</b> faktiskt inte lokala från början. Notera här att det finns något som heter Status, det är en speciell kolumn baranär jag tittar på OneDrivefilerna. Om jag går upp och tittar på någon annan folderpå min dator finns ingen Status. Men när jag tittar på filerna som ligger underrubriken OneDrive finns Status. Är det en grön symbol som här betyder det att den filen har synkroniserats tillalla andra, inte bara till namnet utan också till dess innehåll. Men om vi öppnar en annan fil, vi tittar till exempel på Delas med alla, kan vi seatt de har moln på sig. Det betyder att de bara är kända till namnet, systemethar inte kollat och laddat ner innehållet i filerna. Varför det? undrar du kanske. Men tänk om alla de här filerna skulle synkas tilldin dator, då kanske din hårdisk skulle bli full! Istället är OneDrive smart ochladdar bara ner de filer som du faktiskt använder. Om vi som exempel kollar pånågra filer under Dokument, den där filen har laddats ner, men den därhar inte gjort det. Om jag nu öppnar den här filen måste den laddas ner, vi kan stänga den på en gång. Då kan vi se att den nu har ändratstatus till att vara grön. Det betyder alltså att innehållet i filen nu liggerlagrat på datorn.

Om jag nu gör så med tusentals filer, undrar du. Då kommer ju min hårddisktill slut att bli full. Nejdå, det finns ett inbyggt så kallat överflödesskydd, så att om alltför många av filerna laddas ner till din dator, och din datorshårddisk börjar bli full, kommer den automatiskt att tömma de filer du använtminst, eller längst sedan du tittade på dem, och då får du bort dem. Man kan också högerklicka på en fil och säga att man vill ta tillbaka utrymmet, Free up space som det heter på engelska. Då blev det ett moln här igen.

De här fiffiga funktionerna sköts av en applikation som ligger här nere, det blåmolnet. Det är en app som heter OneDrive, och det kan vara lite förvirrande att manbåde har en folderstruktur som heter OneDrive och en app som heter OneDrive. Men det är bara att acceptera, så är det. Den visar saker som du har synkat, somdu har fått ner lokalt. Till exempel den där pdf-filen, eller Min OneDrive fil, detär sådant den har laddat ner.