Introduktion
Introduktion
02:12
Matfotografen Helén Pe
07:19Låst
Att fotografera mat
Förberedelser
09:58Låst
Matfotografering
18:37Låst
Utvecklas som fotograf
Utvecklas som matfotograf
08:53Låst
Bonus - Tips till dig som vill fotografera mat
01:29Låst