Moderskeppet möter Hannah Modigh

Intuition och känslor under ytan

Vad har machokulturen i Louisiana, den manliga sexindustrin i San Fransisco och tonårsuppväxt på Österlen gemensamt? Jo, de är alla dokumenterade genom fotografen Hannah Modighs känsliga ögon.

Med sitt intuitiva förhållningssätt ger oss Hannah Modigh en inblick i stämningar i de mest skiftande miljöer. Ofta miljöer där känslorna ligger under ytan, innan stormen bryter ut. Hennes mål? Att vi ska känna igen oss i de vi inte trodde att vi hade något gemensamt med.

Se Gustaf Söderströms djuplodande reportage om en fotograf med intuitionen som vägvisare.

  • Undertextad
  • 6 avsnitt
  • 1h 8m
  • Släpptes Februari 2019
Hannah Modigh

Hannah Modigh är en av våra mest intressanta fotografer i den dokumentära traditionen. 2017 fick hon Lars Thunbjörkspriset.Läs mer om Hannah Modigh på hennes hemsida.