Fotograferna

Det här är något jag tycker är väldigt roligt, för det här är naturfotofast det är naturen som har skapat konstverket. Jag har bara avbildat det. Det här är is i en vattenpöl och jag står med två leriga stövlar i en åker. Det kan man kanske inte tro när man tittar på bilden. Jag tycker det är roligt när bilder blir fantasieggande. Man kan hittajättemycket roliga saker i naturen. (Musik)

Det är ett väldigt brett begrepp, men det är ju en avbildning av naturen. Man använder naturen som motiv. Det finns olika sätt att hantera det. Om jag väljer makro kan jag lägga mig på en liten plätt och där har jag min natur. Men tar man ett landskap vill man kanske ha en större vy, eller ett intimt landskap med skog och träd. Det är väldigt mycket, men man avbildar någonting på något sättsom man vill förmedla, det är så jag vill beskriva naturfoto.

Man brukar klassificera dem som ägnar sig åt det som finns på markenför makrofotografer. Sen har vi fågelfotograferna, och djurfotograferna, det är också kategorier. Ja, en fågelfotograf kanmycket väl fotografera däggdjur och vice versa. Men när man tar steget över till landskapsfotografi är det väldigt sällande bilderna innehåller djur eller fåglar. Då är kategorin nästan utan människorockså, skulle jag kunna säga. Så då är det landskapet. Många gånger vänder man sig in emot vildmarken, det orörda, det oförstörda och det som inte har präglats av människor. Det är vad jag tänker när jag tänker på landskapsfotografi. Det är inte sällan man står så här och känner "De där stråna där ute, varförstår de där mitt i vägen för det där fina? Det kopparfärgade där." Det är rätt vanligt, så det är inte lätt att vara naturfotograf ibland, man vill ha med sig machetes och lite olika saker.

Men här är det fint. Naturfotografer är väldigt speciella egentligen och har aldrig kommit ini de där fina salongerna riktigt för det har inte blivit accepterat som fin konst, i alla fall inte än så länge. Jag tror att man länge har tittat lite ner, lite snettpå naturfotografi, det har inte varit riktigt rumsrent. Jag tror att det blir lite lätt glättigt, att det är svårt att bygga in denpersonliga känslan i naturbilder mot vad det kan vara i en annan typ av bilder. Sen har du väldigt sällan med människan, så den där känslan som skulle finnas däroch skulle kunna finnas i varje bild, den är väldigt svår att uppnå.