Onboarding för nyanställda

Skapa en engagerande introduktion

Från första stund din nyanställda kollega sätter foten på arbetsplatsen, är onboarding (ombordstigning) nyckeln för en bra start. Den bidrar med både kunskap och inspiration. Med en väl genomförd onboarding kommer din nya medarbetare bättre och fortare bli delaktig i företagets verksamhet.

I denna onlinekurs lär du dig hur du bygger en bra onboarding, och vad den ska innehålla:

  • Onboarding till företaget (presentationer om företaget, visionen, organisationsstruktur och värdegrund).
  • Onboarding till system och arbetssätt (utbildning om system företaget använder och den nyanställdes befattningsbeskrivning).
  • Onboarding för varje medarbetare (både den nyanställde och dina nuvarande kollegor).

En hållbar och genomtänkt onboarding kan vara skillnaden för om din nya medarbetare vill bidra, trivas och stannar kvar.

Din lärare i kursen är Lise-Lei Hugosson. HR (human resources) är hennes expertisområden med fokus på organisationsutveckling och arbetsmiljö. Om onboarding har Lise-Lei ett tydligt budskap: Du har bara en chans att göra första intrycket.

  • 18 avsnitt
  • 29m
  • Släpptes September 2021
Lise-Lei Hugosson

Lise-Lei Hugosson har arbetat i över 25 år inom HR. Hon vet att onboarding är en viktig del i de mål som bidrar till att företag blir attraktiva arbetsgivare där medarbetare trivs, bidrar till bra resultat och vill stanna.

Läs mer om Lise-Lei.