Begränsa till filstorlek i Lightroom

Hur ska jag då bete mig om min specifikation innehåller en exaktbegränsning av filstorleken? Jag vill ju inte behöva prövamig fram här och exportera med en massa olika kvalitétsinställningaroch undersöka filerna tills jag ser att kravet är uppfyllt. Det blir orimligt i längden och särskilt om jag ska exportera många bilder. Lightroom har faktiskt en funktion för det här, den finns här. Men jag villdirekt understryka att det här inte är inte är någon optimal lösning. Varför? Jo, jag tvingas använda den här helt i blindo. Jag får ingenförhandsgranskning där jag kan bedöma om bilden tål att minskas till denhär storleken. Titta till exempel på den här bilden. Här är den exporterad med bredden1280 pixlar och med en relativt hög kvalitetsinställning. Här har jagexporterat bilden igen men nu val att begränsa filstorlekentill 80 kb i ambitionen att göra den lite mera webb-vänlig. Zoomar jag inte lite så ser du en gigantisk skillnad. Det här äralltså problemet. 80 kb var i det här fallet på tok för aggressivt. Jag kan alltså inte veta det utan att öppna den färdigexporteradebilden och det duger förstås inte. Om min bild riskerar att bli såhär dålig så vill jag förstås veta det innan jag tar beslutet kring siffran. Dessutom är det så att 80 kb kanske hade varit en väldigt rimlig siffraför en annan bild i samma storlek. Det här vet jag inte på förhand sådet här verktyget är alltså väldigt trubbigt. Använd detbara om du absolut är tvungen att uppfylla ett sånt här kvar på filstorlek. Varför gör inte de som designar Lightroom helt enkel en förhandsgranskning idet här läget? Det har en enkel förklaring. Oftast så exporterar jag hundratals bilder samtidigt ifrån Lightroomoch vilken bild ska man då förhandsvisa i det här läget. Så det finns enproblematik där rent arbetsflödesmässigt. Ett alternativ är att utnyttja Photoshop om du har tillgång till det. I alla fall om det är enskilda bilder. Då kan du få den här viktigaförhandsgranskningen innan du bekräftar. I nästa film så ska jag via hur du i så fall ska gå till väga.