Kommunikation är viktigt när du levererar till företag

Alla situationer du som bildleverantör kan ställas inför täcks kanske intetill 100% av de här scenarierna vi har valt, då hade den härkursen varit 20 timmar lång eller någonting. Kanske har du varit ute och plåtat porträtt på ett företag och skaskicka in bilderna, blivit ombedd att skicka en bild till en reklambyråeller någonting. Så kanske du frågar dig själv vilken av de här vägarna du ska använda dig av. Det beror förstås lite grann på. Som jag var inne på nyss så hardu ju alltid de här generella leveransinställningarna attta till när du inte har tillräcklig information. Men här vill jag också slå ett slag för kommunikation. För det kannämligen mycket väl vara så att du kan få en bra specifikationav beställaren om du bara efterfrågar en sån. En reklambyrå bör exempelvis kunna svara på dina frågor på vilken färgrymdoch vilket format de föredrar, även om du inte alltid kan ta det som självklart. Ibland har jag frågat beställare varför de inte sa direkt att de ville ha TIFF, Adobe RGB eller någonting. Ofta får jag vet att de medvetet låtit bli det eftersommånga som skickar in bilder inte förstår de här begreppen fullt utoch då riskerar det kanske att mera stjälpa än hjälpa. Men genom att upplysa beställaren att du är en kunnig person inom dethär med leverans så kanske du får veta precis hur de vill ha sina bilderlevererade. Så glöm inte det här med att kommunicera. Med det sagt, det här med att det kan krångla till gäller ju förståsåt båda hållen. Misstänker du att mottagaren inte har tillräckligtkunskap för att ge dig korrekta svar på dina frågor så gör du förstås klokasti att låta bli att fråga någonting överhuvudtaget. Då kör du bararakt av på de här inställningarna för generell leverans, alternativtnågot av våra andra scenarior när det passar bättre. Så kommunicera alltså när du tycker att det känns lämpligt och passande. Annars är det så att när du väl har sett den här kursen så kommer duvara trygg i att du har tillräckligt bra kunskap för att välja braleveransinställningar på egen hand utan vägledning från mottagaren.