Överdriv inte JPEG-kvaliteten på dina webbilder

Filstorlek är sällan någonting du behöver bry dig om men just i fallet medwebb-bilder så är det faktiskt i allra högsta grad relevant. Onödigt tungabilder på webben slöar ner webbsidans hastighet och det är förstås inteönskvärt. Ibland kan till och med specen du får innehålla ett krav på att bilden skahållas under 100 kb eller något sånt. Hur du ska uppfylla ensån exakt siffra ska jag återkomma till i kommande filmer. Även om du inte har ett sånt uttryckligt krav så tycker jagatt det åligger dig som proffsig bildleverantör att hålla nerfilstorleken på just webb-bilder. Hur ska du då åstadkomma det? Jo, en sak som påverkar filstorleken är den här spaken i exportrutan. Den styr hur hår JPEG-komprimerad min bild ska bli. Tidigare i kursen så gav vi det generella rådet att ställa denhär på 80, men just i fallet med webb-bilder så kan det finnasanledning att gå ner lite ytterligare för att uppnå mindre filer. För webb-bilder brukar jag sova mycket gott, trots att jag regelmässigt ställerden här spaken på 50. Ibland ännu lägre om jag kollar på filstorlekenoch inser att den måste minskas ytterligare på något vis. Hur stor blir den här skillnaden? Filstorleken minskar ganska dramatiskt när jag minskar det här värdet. Samtidigt behålls kvalitén ganska jämnt. Så bara genom att sänkatill 50 så får jag alltså en betydligt mindre fil utan att jag behöverbetala ett högt pris när det gäller kvalité. Ofta är kvalité skillnaden svår att upptäcka med blotta ögattill och med, mellan de här två. Du får jättegärna göra egnatester om du tvivlar på mig. Se bara då till att betraktabilden i 100% för det är så bilden kommer att visas på nätet. Zoomar du in tokmycket så kan du förstås se en viss kvalitéförlustmen den är alltså ofta försumbar i bildens faktiska storlek. Om du i ett enskilt fall ändå skulle bli missnöjd med en bild somhar exporterats ut med kvalité 50 så kan du förstås öka det här värdetnågot, men undvik då intervallet 54 till 61. På grund av en väldigtteknisk sak som har med JPEG-algoritmen att göraså kan nämligen bilderna ofta bli sämre trots att du ökar värdetjust runt de här intervallen. Så höj i så fall upp till 65eller nånting om du måste gå upp. En liten brist här är att jag inte har någon fingervisning om hur storamina filer kommer bli och jag ser inte hur filstorleken påverkasnär jag drar i den här spaken heller. Det jag kan vara trygg i är i alla fallatt ett så pass högt värde som 50 ger mig aldrig usla bilder utan det kommeratt ge mig alldeles perfekta bilder i nästan samtliga fall.