Så gör du i Lightroom Classic

Bilden på Magnus här ska nu gå som ett mittuppslag i en tidning i A4-formatoch den ska vara utfallande. Skarven kommer att gå nånstans här i mitten och jag vill nu exportera enbild som är optimerad för det här trycket. Jag vill också kolla ochfå lite känsla för hur bildens upplösning räcker till. Jag tänkte visa dig några trick i Lightroom som du kan ta meddig när du själv ska anpassa bilder för tryck. Det första jag vill visa är att i det här lupp-läget trycka I, som i Ivar. Då får du upp en information om bilden där du kan läsa ut bland annat pixelmängd. Det kan vara intressant att se när du jobbar med beskärningar och så, att se hur många pixlar du får kvar. Trycker du I flera gånger så kan du få annan kamera data in här också. Det roligaste jag vill visa finns i Utskriftsmodulen, så jag gåröver dit. Här vill jag nu hitta ett utskriftsformat, ett större papper så att jag kan lekarunt lite grann med den här bilden. Jag väljer 70x100 här. Du kan skapa dina egna storlekar här eller så kan du väljade som finns i listan.

Då har jag gott om utrymme. Det jag gör sen är att jag drar ut en cellstorlek som motsvarar dentidning som jag nu ska publicera den här bilden i. Ungefär 30 gånger ungefär 42, nånstans där.

Trycker jag nu Visa > Stödlinjer och dimensioner, så får jagupp måtten här i bilden. Sen går jag till högerpanelen under Utskriftsjobb och bockar urUtskriftsupplösning. Det som kommer att hända då är att Lightroom visar mig denfaktiska upplösningen som bild-filen räcker till för, i just den här storleken. 277 punkter per tum får jag om jag skulle göra ut den här bilden. Det fungerar ganska bra. Sen så kan jag testa med olika typer av beskärningar. Om jag tryckerZooma till fyllning så kommer Lightroom själv att beskära bilden till den härvalda proportionen. Du ser också att pixeltätheten sjunker lite när bildenförstoras här.

Det jag vill göra nu är att anpassa så att jag verkligen har koll själv påbeskärningen. Så jag går till Framkalla istället och jagvill beskära den här bilden men jag vill ha kvar ursprungsbilden orördför jag tycker att den är bra som den är. Men nu ska jag göra en anpassad kopiajust för tryck. Jag högerklickar och väljer Skapa virtuell kopia härnere och då får jag en dubblett som bara är en visningsdubblett i Lightroom, inte en dubblett av filen. Den går jag sen in och beskär. Nu vill jag välja, jag vill ange en egen här, proportion. Då skriver jag heltenkelt 420x297, som är A3-formatet.

Nu vet jag att det här kommer att stämma och korrespondera bramot vad jag sen får i tidningen. Nu kan jag hitta en beskärning som jag tycker fungerar bra. Där är jag nöjd och trycker bort den här beskärningen. Går jag nu tillbaka till Skriv ut-modulen så passar det här plötsligt mycketbättre mot min valda pappersstorlek.

Nu kan jag helt enkelt få en känsla för hur många ppi bildfilen räckertill i den här storleken. 273, det kommer att se alldeles utmärkt ut. Så det finns ingenting att oroa sig över där utan nu vill jag gå tillbakatill biblioteksmodulen och exportera den här bilden, med då optimalainställningar för tryck. Vad ska jag tänka på då? Namn är ju inte superviktigthär, kanske kan kalla den för någonting med print istället. Det som däremot är viktigt är filformat. Nu vill jag välja TIFF, jag vill välja8 bitar per kanal och jag vill välja LZW-komprimering. Adobe RGB är en väldigt bra färgrymd för det här ändamålet. I nästa led här kommer jag att besluta om jag vill interpolerabilden eller inte. Nu var det ju 270 ppi så det var väldigt nära de här 300 som jag tänkte attjag ville ha. Så här får du göra en bedömning om du vill interpoleraeller inte. Interpolerar du så ska du vara varsam med det och titta på slutbilden och seatt den ser okej ut. I det här fallet kommer jag att göra det. Så att jag kommer att skriva in denfysiska storleken här.

Jag kommer att bocka ur Förstora inte, då tillåter Lightroom interpolering. Jag kommer skriva 300 pixlar per tum. Den här kommer att tryckas på ett bestruket papper så jag väljerglättat och standardmängd.

Nu kan jag helt enkelt exportera ut den här bilden och den kommeratt vara anpassad för en kommande tryckprocess.