Saker att tänka på vid publicering på webben

Webben Anders, det är ganska stor skillnad på att skicka bilder somska skrivas ut eller printas jämfört med att skicka bilder som skaupp på webben. Vad har vi att säga om det här? – Så är det. Dels så är det ofta mindre bilder det handlar om, rent upplösingsmässigt. Sen kommer filstorleken in som en faktor på webben, det blir viktigt på ett helt annat sätt. – Vilka av parametrarna skulle du säga är givna här? – Färgrymd skulle jag säga är absolut given, sRGB, inget snack om saken. Alltid sRGB för alla typer av bilder. – Det gäller också svartvita bilder. – Ja precis, annars kan de bli mörka och så där. Så sRGB, enkel regel där. Skärpa kan du gissa vad jag kommer att rekommendera. – Jag tror på Lightrooms skärmstandard. – Skärmstandard är ett perfekt val för webb-bilder, inget snack omsaken där heller. Metadata, jag vet inte hur du brukar göra med det? – Jag brukar alltid skicka med metadata, alltså kontaktuppgifter och sånasaker. Men det som du ska vara medveten om här är att en delwebbtjänster kapar bort den här datan, så man kan inte vara heltsäker på att den finns kvar.

– Det här två skulle jag nog fördjupa lite mer. Filformat är den sån saksom kan låta självklart, JPEG är ju det givna webbformatet i allmänhet. Men det finns specialfall som jag ska ta upp. Det är ocksådet här med filstorleken som jag ska prata en del om.

Upplösning då som styr storleken på webb-bilder, superviktigt. Det kanske ofta är så att när du får en beställningpå webb-bilder av en tidning eller så, att de ber dig att skickaen högupplöst variant. – Och de i ett senare led gör anpassning. – Men som proffsig bildleverantör så måste du ändå behärska helakedjan och ibland så har du exakta specifikationer och så. Vi ska inte fuska på något vis, vi ska visa dig precis hur duställer in alla de här sakerna. Framförallt fördjupa de här två. – Har du någon annan kommentar Anders? – En sak skulle jag vilja lyfta fram också, det är att vidett par tillfällen här så kommer jag att hoppa överi Photoshop och spara min bild därifrån istället för att exporteraden i Lightroom som jag alltid gör annars. – Varför då? – Jag ska använda funktioner som Lightroom inte har, som baraPhotoshop har. Det är jag av nöd tvungen att göra. Det är bara då jag rekommenderar dig att använda den typen avåtgärd också. Eftersom du lämnar Lightroom-exporten så har duinte det här enkla med att du kan lägga på exportskärpa ochmetadatamallar, jobba med många bilder på en gångoch sådär. Mycket bökigare och svårare att göra sånt i Photoshop. Gör det bara om du är tvungen, jag gör det i det här fallet föratt jag måste hoppa över i Photoshop.