Sammanfattning: Fotolabb

Under kursens gång så har vi stött på några saker som har gjort oss liteextra förvånade. De är lite roliga att lyfta fram tycker jag. – Verkligen. En sån sak tycker jag är att JPEG-kvalitén var så okritisk, det varhelt enkelt svårt att skilja olika JPEG-nivåer åt i bilderna somkom från labbet. – Det gick verkligen att gå långt ner. – Ja, och det dög ändå. Det tar udden avnervositeten lite tycker jag. En annan sak var det att så få fotolabb läser inbäddade profiler i bilderna. Det går att räkna på ena handens fingrar i Sverige. – Det är chockerande på riktigt faktiskt. – Alla andra labb då räknar med sRGB som färgrymd, annars ser det tokigt ut. – Jag tycker att man kan stanna upp där. Du säger alltså att omjag skulle skicka Adobe RGB till även ett sånt labb som inte läser av, då är det inte bara att jag missar en eventuell fördel utan jag kan till ochmed få en nackdel. – Du får garanterat en nackdel skulle jag säga för bilden blir blaskigare ochmattare, alltid. – Så i min tro att Adobe RGB är större, jag kommer att få mer färger det slutarmed att jag i själva verket får mindre och sämre. – Du får en mindre färgrymd i den färdiga kopian, det är det somär lite bakvänt. Men så fungerar logiken med färgrymder. Så att sRGB har kommit fram som en stjärna kan man säga. – Det var en väldigt rimlig rekommendation. – Så är det. Sen är det också det här med autojustering av bildfilerna. Det är många labb som gör det, även en del proffslabb. Det var också en sån sak som har slagit mig i alla fall. Har du en kalibrerad bildskärm, jobbar med dina bilder och vill att de ska seut som de gör på din skärm då måste du be dem slå av det, annars så kandu inte veta vad du får ut. – Det här gäller skärpa och sånt också va? – Det är lite olika. – Kommunikationen blir viktigare.

– Det här är väl några saker som har kommit upp i kursen. – Det är spännande med sånt man kanske inte riktigt förväntade sig från början. – Just det här med sRGB är verkligen en sån. – Exportförinställning då, har vi någon sån? – Ja, som vi bjuder på förstås. Som vanligt kan du se en filmi slutet av kursen om du inte vet hur du installerar exportförinställningar.