Introduktion
Frigör energi till att skapa
03:51
Fem steg till mål
04:16
2 minuters-regeln
02:46Låst
Fem steg
Steg 1: Töm hjärnan
03:38Låst
Steg 2: Klargör - Agera eller inte?
02:24Låst
Steg 2: Klargör - Inget agerande.
03:15Låst
Steg 2: Klargör - Agera.
04:11Låst
Steg 3: Organisera
05:03Låst
Steg 4: Reflektera
01:38Låst
Steg 5: Agera
01:37Låst
Avslutning
Öva i din e-post
02:24Låst
Nu då?
02:48Låst