Steg 2: Klargör - Agera.

När du sitter och skriver ner och tömmer ut allting du går och tänker på, finns det säkert många saker du vill göra någonting med. Du kan agera. Du vill få dem gjorda. Du kanske till och med behöver få dem gjorda. Kruxet är att vissa gånger, eller kanske till och med många gånger, vet du redanatt du vill eller måste göra någonting som du går och tänker på. Det som hindrar dig är att du inte riktigt har klargjort vad nästa åtgärd är. Du vet att du måste få klart den där broschyren eller att du vill skicka indet där bokmanuset till förlaget. Det kan ändå kännas ganska långt till mål. Det är lite svårt att ta sig an och så slutar det medatt det inte händer någonting. Du fortsätter att gå och tänka på det. Stup i kvarten. Om och om igen. Men du kommer inte framåt. Anledningen är att du inte har klargjort vad nästa lilla steg är. Nästa åtgärd för att få broschyren klar är inte att få broschyren klar. Det är faktiskt att ta reda på vilket format den ska ha först och främst. Nästa steg för att skicka in bokmanuset till förlaget är inte att skicka inbokmanuset till förlaget. Det är att söka reda på adressen dit du ska skicka manuset. Det är första steget. Poängen är alltså att du ofta tror att du vet vad nästa åtgärd är. Att du likställer det med den stora övergripande handlingen du vill göra. När du faktiskt tänker till inser du att det krävs åtgärder innan det. Du saknar information eller måste förbereda någonting för att komma i måloch kunna bocka av den här stora uppgiften du har gått och tänkt på.

Du ska alltså klargöra vad nästa åtgärd är för den här saken du nu har framför dig. Specifikt och tydligt ska det vara. Först då kan du komma framåt. Sen ska du också fråga dig"kommer den här åtgärden göra att jag slutför just den här grejen". För om det krävs fler åtgärder har du klargjort att det är ett projekt. Broschyren skulle vara ett projekt för det krävs jättemånga smååtgärder för att det ska bli klart. Att skicka in bokmanuset likaså. Det kanske bara är ett par åtgärder, men ändå. Det är ett projekt för det ärflera saker du måste göra. Ett projekt går inte att göra. Det består av många olika åtgärder och det kan vara skönt attse det och förstå det. Annars kan ett projekt bli väldigt ogreppbart och aldrig komma framåt. Att digitalisera din morfars alla VHS-band, det är ett projekt. Att skriva en bok, det är också ett projekt. Att bygga en hemsida, det är också ett projekt. Det är inte en enskild liten uppgift som bara tar två minuter att göra. När du har klargjort vad nästa åtgärd är, och om det är ett projekt, har du två val. Om åtgärden tar max två minuter. Då gör du den direkt. Här kommer den här berömda 2 minuters-regeln som jag redanhar pratat om lite i början av kursen. Det här ninjaknepet som jag verkligen älskar. Det kan vara ett samtal du ska ringa, information du snabbt ska söka upp påinternet, eller ett mejl du ska skicka. Tar åtgärden max två minuter? Gör den bums, så har du det ur vägen. Tar det längre tid finns två vägar att gå. Om det är så att du kan eller faktiskt ska delegera uppgiften vidare till någon annanska du göra det. Det är inte ovanligt att du kanske går och tänker på någonting som ska göras, men egentligen inte är din uppgift av olika anledningar. Då ska du se till att skicka vidare det. Delegera till rätt person. Putta bortansvaret från ditt bord så att den här grejen kan fortsätta att drivas framåt. Om det nu verkligen är din uppgift att ta tag i den här saken, men du inte kangöra den på två minuter, behöver du bordlägga den till senare. Du tar med den till det här nästa steget som är organisera-steget. Du vet om att du ska göra den men behöver hitta tid och platsoch framför allt behöver du bli påmind om allt det här. Nu då? Av allt det du har sållat fram tidigare i kursen, finns det någonting du kan görapå två minuter? Gör det! Annars fundera på om det är du som är rätt person för det här uppdraget du hargått och tänkt på. Eller om du faktiskt ska skicka vidare till någon annan.