Introduktion
Intro
01:05
Lisa och presentationsteknik
03:40Låst
Förberedelser
Målgrupp
03:18Låst
Skapa innehåll
08:53Låst
Ordna innehållet
04:55Låst
Presentationsbilder
05:44Låst
Manus
05:36Låst
Genomförande
Framförandet
09:10Låst
Frågor från publiken
03:22Låst
Avslutning
Vara synkad med sig själv
03:48Låst
Dokumentation och feedback
03:15Låst
Avslutande ord
00:28Låst