Målgrupp

Hur ska jag tänka när det gäller det här med målgrupp? – För det första <i>att</i> tänka på målgruppen. Det är många som missar det helt ochhållet. Det är som att säga att bara man är medveten om ett problem har man tagitett jättekliv. Så bara att tänka på målgruppen; många tror att det funkar mednån slags standardpresentation som man kör för alla och tänker att det är judet här jag ska berätta, och så glömmer man bort dem som sitter i publiken. Så det första är att tänka på att det finns en målgrupp. Sedan att försöka ta reda på mer om den. Det finns ju så många olikapresentationstillfällen. Ett kan vara att man fått ett uppdrag av någon att kommaoch berätta om sin produkt eller tjänst eller vad det nu är för något. Då kan man ju fråga uppdragsgivaren vilka det är som sitter i publiken, vad tror duatt de vill veta, vad är deras vanliga jobb, hur ser deras vardag ut och så. Och sedan ta den informationen och knyta an till det när man presenterar. Man kanske vet att det sitter folk från ekonomiavdelningen eller, ja, whatever...

eller att här sitter ett gäng fotografer eller vad det nu är för någonting. Så att man försöker knyta an till det. Och då känner sig publiken uppmärksammadoch som att man har hittat rätt. – Hur ska jag då göra för att budskapet ska träffa min målgrupp? – Det finns en massa olika knep för det. Framför allt är det att dra ett innehåll.

Det finns ju en massa regler och knep för det också. Men framför allt att veta så mycket om dem att du träffar rätt. Vet du det såblir det inte fel. – Varför tror du det är så att man lätt glömmer sin målgrupp? – Jag tror att man helt enkelt är för fokuserad på det man ska säga. Det ärsom ett vanligt samtal, om man inte är intresserad av att lyssna och att ha ettsamtal där man bollar saker mellan varandra, då blir det väldigt enkelspårigtom man tänker sig att man bara ska spela upp det som en teaterscen eller nånting. Då når det ju inte fram. – Varför tror du man är så upptagen av det som man själv ska säga? – Sannolikt är man nervös. Man tror att man har nån sorts koll på läget genom attverkligen vara... Man ska vara väl förberedd, självklart, det är superviktigtoch man ska ha koll på vad man ska säga och ordningen på alltihopa. Men sen ska det vara så inövat och vant att man sedan kan ta ett steg utanför detoch öppna och se att här sitter faktiskt en publik som lyssnar.