Introduktion
Välkommen
02:26
Översikt
06:41Låst
Inställningar i programmet
05:35Låst
Organisation
Mappstruktur
03:33Låst
Bildstorlekar
02:38Låst
Musik och ljud
01:37Låst
Skapa ett bildspel
Arbetsordning
01:29Låst
Lägg till bilder
04:18Låst
Ljuslådan
02:21Låst
Projektinställningar
05:24Låst
Övergångseffekter
04:28Låst
Inledning - Titeltext A
05:05Låst
Inledning - Titeltext B
02:59Låst
Lägg till musik och ljud
04:07Låst
Lägg ut bilder on the fly
04:42Låst
Skapa avslutningstexten
04:27Låst
Provtitta
01:24Låst
Finjustera
04:40Låst
Exportera
Exportera ditt bildspel
05:19Låst
Det färdiga bildspelet
02:37Låst
Bildfunktioner
Kapitelintroduktion
01:27Låst
Animeringar
06:47Låst
Bild i bild - Porträttbilder
07:25Låst
Bild i bild - Bakgrundbilder
04:31Låst
Bildstilar
06:10Låst
Kantlinjer
05:52Låst
Videofiler i bildspelet
04:55Låst
Summering
Sammanfattning
01:49Låst