Skapa en grafisk profil

Lär dig allt som behövs för att skapa en grafisk profil

Hur ska du gå tillväga när du ska skapa din grafiska profil? Det kan vara svårt att veta vad du ska ha med, vad som är enhetligt och varför det visuella intrycket är så viktigt för trovärdigheten. I den här kursen får du alla svar.

Skapa en genomarbetad grafisk profil

Med en uttalad och genomarbetad grafisk profil kan du tydliggöra och stärka företagets eller varumärkets visuella uttryck och identitet. Det intrycket människor får av ditt företag grundar sig oftast i den visuella kommunikationen. Det avgör om de får en positiv uppfattning, eller om de tycker att företaget känns oseriöst.

Om kursen

I kursen kommer du att lära dig de fyra grundelementen i en grafisk profil, färg, typsnitt, logotyp och bildmanér, och hur du på olika sätt kan jobba med dessa. Du får också tips på hur du kan presentera ditt arbete för dina kollegor och hur du ska gå tillväga när du ska lansera den nya grafiska profilen.

Du lär dig bland annat:

  • hur tillvägagångssättet/processen med att ta fram en grafisk profil ser ut
  • hur viktigt det är med ett enhetligt visuellt uttryck
  • vad för material som behövs för att ta fram en grafisk profil
  • vad den grafiska profilen ska bestå av.

Din lärare

Markus Ojanperä är Design Director och i den här kursen guidar han dig på rätt väg för att du ska kunna skapa en grafisk profil till ditt företag. Han hjälper dig att sätta igång genom att definiera företagets vision och mission och hitta rätt målgrupp.

  • Undertextad
  • 23 avsnitt
  • 1h 19m
  • Släpptes Oktober 2021

Markus Ojanperä har över 20 års erfarenhet inom digital och grafisk design. Han har jobbat med både små och stora företag och har en stark vilja att ständigt utvecklas.Läs mer om Markus