Skapa en grafisk profil

Arbeta fram din visuella identitet

Det intrycket människor får av ditt företag grundar sig oftast i den visuella kommunikationen. Det avgör om de får en positiv uppfattning, eller om de tycker att företaget känns oseriöst. Med en uttalad och genomarbetad grafisk profil kan du tydliggöra och stärka företagets eller varumärkets visuella uttryck och identitet.

Markus Ojanperä är Design Director och i den här kursen guidar han dig på rätt väg för att du ska kunna skapa en grafisk profil till ditt företag. Han hjälper dig att sätta igång genom att definiera företagets vision och mission och hitta rätt målgrupp.

I kursen kommer du att lära dig de fyra grundelementen i en grafisk profil, färg, typsnitt, logotyp och bildmanér, och hur du på olika sätt kan jobba med dessa. Du får också tips på hur du kan presentera ditt arbete för dina kollegor och hur du ska gå tillväga när du ska lansera den nya grafiska profilen.

  • Undertextad
  • 23 avsnitt
  • 1h 19m
  • Släpptes Oktober 2021

Markus Ojanperä har över 20 års erfarenhet inom digital och grafisk design. Han har jobbat med både små och stora företag och har en stark vilja att ständigt utvecklas.Läs mer om Markus