Summering

I den här kursen har du fått inblick i hur du ska gå tillvägaför att sätta den grafiska profilen. Vad du behöver ta reda på om ditt företag. Och hur du ska omvandla det till en grafisk profil, ditt företags visuella identitet. Jag har förklarat fördelarna med att ha en grafisk profil. Det finns mycket att vinna på att jobba med en tydlig och enhetlig grafisk profil. Du vinner trovärdighet, ditt företag känns seriöst. Och du skapar en igenkänning hos din målgrupp. Den grafiska profilen signalerar det ditt företag erbjuder och står för. Och gör ditt arbete med marknadsföring och försäljningså mycket enklare och mer effektivt. Du har fått lära dig varför det är viktigt att utgå från ditt företaggenom att titta på verksamheten, vad du erbjuder och till vem. Om vision och mission som beskriver ditt företags nästan ouppnåeliga målbild. Och vad du ska göra för att bidra till att visionen känns inom räckhåll. Och värdeorden, ditt företags grundläggande värderingarsom ska vägleda dig, ditt företag och kollegori kommunikation med omvärlden och varandra. Jag har pratat om inspiration, att det är bra att titta på andrasgrafiska profiler för att finna inspiration i det. Och självklart ska du gå din egen väg och vågasticka ut från mängden av liknande företag. Jag har tagit upp fördelarna med att i ord beskriva vadden grafiska profilen ska förmedla för känsla. För att sen visualisera det i en mood board. Det som är din karta och kompass när du ska sätta den grafiska profilen. Färger, typsnitt, logotyp och bildmanér är de fyra elementen som tillsammansskapar en enhetlig grafisk profil. Ingen av de här delarna kan stå för sig själva. Utan dom är alla beroende av varandra för att skapa enigenkänning och tydlighet hos din målgrupp. Slutligen har jag ju pratat om hur du kan ta din grafiska profil ut i världen. Hur du kan presentera den och applicera den i din visuella kommunikation.