Utgå från ditt företag

När du börjar fundera på vad ditt företag erbjuderbrukar det oftast kännas väldigt enkelt. Det kan till exempel vara "mitt företag tillverkar ochsäljer kontorsmöbler av hög kvalité" Vad du erbjuder dina kunder brukar sällan va svårt att komma fram tilloavsett om det handlar om tjänster eller tillverkning. Det är ju det grundläggande i din affärsidé och verksamhetsidé. Men om du sen ska gå lite djupare och hitta själen och hjärtat i ditt företag. Ja, då krävs lite mer eftertanke kombinerat med en viss känsla. Det är nu det kan kännas lite mer abstrakt. Till skillnad från affärsmässiga mål. Och att definiera din målgrupp kan gefrågor som "Vad är det som skiljer ditt företag mot andra?" "Vad finns det för vision?" "Vilka värderingar har företaget?" De kan kännas väldigt svåra, nästan omöjliga att besvara. Så för att kunna sätta en grafisk profil som känns trovärdig med utgångspunkt iditt företag behöver du faktiskt kunna ha svaren på en del frågor. Både de mer konkreta och de som är lite mer abstrakta. Jag kallar det här för det första steget i arbetet med en grafisk profil. De grundläggande bitarna som du alltid bör ha med dig då du skasätta en grafisk profil är: En beskrivning av verksamheten och erbjudandet. Din målgrupp. Vision. Mission. Värdeorden. Det finns varianter på det här. Och kan benämnas på lite olika sätt, beroende på företag. Och en del har lite fler punkter. Som till exempel kundlöfte och positionering. Men jag anser att de här punkterna, som jag visar nu, räcker hela vägen för att sätta din grafiska profil. Om du inte har satt de här bitarna kan det lätt bli att din grafiska profilbara blir ett tomt skal utan något egentligt innehålleller koppling till ditt företag. Och det är ju inte så bra. Den grafiska profilens huvudsakliga syfte är ju inte bara att vara en snygg design, den ska faktiskt stärka företagets varumärkeoch ge en trovärdig bild av ditt företags identitet. I det här kapitlet kommer jag gå in på de grundläggande bitarnaoch försöka förklara hur du kan tänka och formulera de.