Välkommen

Det visuella är oftast det första du upplever då du kommer ikontakt med ett företag eller organisation. Det avgör om du får en positiv uppfattning om företaget. Om du får förtroende eller tycker företaget känns oseriöst. Det visuella grundar sig i en grafisk profil som är till för att tydliggöraoch stärka företagets eller varumärkets visuella uttryck och identitet. Den grafiska profilen ska gå hand i hand med företagets strategi och värderingar. Samtidigt tilltala företagets målgrupp. Och jag som ska guida dig genom kursen är Markus Ojanperä, Design director. Jag har jobbat med visuell design i över 20 år. Jag brukar säga att jag skapar strategisk, visuell kommunikation. Och med det menar jag att designen ska vara till nyttaför beställaren och deras kommunikation med omvärlden. I den här kursen kommer du lära dig hur du sätter igång. Genom att lära känna ditt företag, din verksamhet och få en bättre bildav hela din målgrupp. Du ska kunna definiera företagets vision och vad ditt företag står för. De här viktiga beståndsdelarna kommer göra det enklare för dig attta fram en grafisk profil i samklang med företagets själ och hjärta. Allt ska omvandlas till ett visuellt uttryck. Din grafiska profil. Som innehåller de grundläggande elementen i ditt företags visuella kommunikation. Nämligen logotyp, färger, typsnitt och bildmanér. Steg för steg får du förståelse för vad du ska tänka på och hur du kan gå till väga. Förhoppningsvis får du med dig en hel del inspirationoch tips till din grafiska profil. När du har satt din grafiska profil kan du med stolthet presentera den för omvärlden.