Introduktion
Introduktion
02:00
Om Acrobat
Om programmet
03:19
Arbetsytor
03:28Låst
Manuellt eller auto
02:37Låst
Importera dokument
03:12Låst
Verktygsfältet
Om verktygsfältet
03:22Låst
Textfält
04:14Låst
Specialrutor i textfält
02:51Låst
Kryssrutor
04:22Låst
Listor
02:42Låst
Knappar
03:35Låst
Infoga bild
02:51Låst
Duplicera och justera
Markera, flytta och duplicera
03:30Låst
Omforma och justera
03:51Låst
Distribuera och samla in
Distribuera formulär
04:07Låst
Skapa och använda en skicka knapp
02:57Låst
Ta emot formulärdata
02:08Låst
Avslutning
Avslutning
01:17Låst