Knappar

Knappar i Acrobat är händelserika, kraftfulla och mycket användbarafunktioner. När någon klickar på dem händer det saker i formuläret. Det finns ett antal olika händerlser att välja mellan. Du kan bland annatskicka iväg formuläret, gå till en sida, radera det du skrivit in, spela upp ljud, öppna en webbsida. Det kan vara separata händelser, eller en seriehändelser som knappen utlöser.

Jag ska nu visa dig hur jag gör en av alla funktioner som finns, som är enÅterställ ett formulär-inställning

Allt jag har skrivit in i formuläret kan man radera med ett enda klick. Jag ska visa hur jag gör knappen från början. Jag börjar med attklicka på OK i menyn här, och drar upp en rektangel. Jag dubbelklickar sedan inne i ramen för att få upp egenskaperna för knappar.

Här under fliken Allmänt fyller jag i vad jag vill att knappen ska kallas för mig.

Sen fyller jag i funktionsbeskrivningen, alltså texten som kommer fram när manhåller muspekaren över knappen.

Nu är det dags att justera utseendet på knappen. Om du har Mac och ska väljafärger måste du först bocka ur rutorna. Jag väljer att med pipetten här ta den röda färgen från loggan, den tycker jagsyns bra och funkar bra som en Återställ-knapp.

Jag låter typsnittet vara Helvetica, men matchar storleken på texten med deni mitt dokument.

En knapp kan innehålla text, bild och färger. Vad du vill ha väljer du i Alternativ- fliken. Ikon betyder att du kan läggaen bild i knappen, och Etikett att du har en färg. Här finns också meravancerade inställningar med både färg och bild i olika kombinationer, som du kan kika på själv om du vill.

Men det som är viktigt att fylla i här är etiketten. Det är här du skrivervad det ska stå på knappen i formuläret.

Det räcker inte att bara ha en snygg knapp. Här kan du välja lite olikaalternativ på vad som förändras när man klickar på knappen.

Det kan vara bra, så att ifyllaren vet att knapptryckningen blir av. Invertera knappens färg är användbart, och jag gillar även tryck. Då rör sigknappen lite när du trycker på den.

Ja, jag är klar med den här fliken. Nu ska jag fylla i vad jag vill ska händanär jag trycker på knappen. Det gör jag under åtgärdsfliken. Här ska åtgärdoch utlösare väljas.

Håll dig till standard, det som folk känner igen. Använd därför detförifyllda alternativet Mus upp.

Under Åtgärd väljer du Återställ ett formulär, här i rullistan.

Klicka på Lägg till, då får du upp en ruta där du kan bestämmavilka fält som ska rensas. Det är mest i väldigt långa formulär det kan vara flera rensa-knappar, så jag väljer att ta alla ifyllda som det är förvalt.

Jag klickar OK, och min funktion hamnar som en åtgärd här i rutan. Nu är det testningsdags! Jag stänger rutan och klickar på Förhandsgranska, och då serjag att det funkar. Tjohoo! Alla fält som jag hade ifyllda töms när jagklickar på min nya fina knapp.