Specialrutor i textfält

Om du vill styra vad ifyllaren skriver i formulärfältet kan du göra det påflera olika sätt. Du hittar de inställningarna bland egenskaperna i textfältsfunktionen. Så om du till exempel väljer att det bara ska vara nummer i ett textfält, så kan du styra att man inte kan skriva in text.

Det kan vara bra att lägga till en informationstext i ditt formulärvid den fråga det gäller, annars kanske ifyllaren blir förvirrad om det inte gåratt skriva in ett ord.

För att visa hur det här fungerar markerar jag en textruta, sedan dubbelklickar jagoch får upp egenskapspanelen. Där går jag till fliken Format.

Här i rullistan kan du välja att den som fyller i bara kan skriva in nummer, bland annat decimaler och även valuta. Sedan kommer olika val för procent.

Näst i listan har vi Datum och Tid, och de har många olika varianter. Många av de här varianterna använder vi inte i Sverige, så använd det som ärstandard här hos oss.

Oavsett hur ifyllaren skriver i, ändrar programmet till det format du har valt.

Det går faktiskt att lägga in både tid och datum till samma fält, men jagrekommenderar att du väljer antingen eller, och istället gör två textfält föratt göra ifyllningsprocessen enklare.

Jag har en favorit som finns både i datum- och tidsfältet, och det är Egna format. Då kan jag skriva in ett eget format som jag gillar, här i rutan. (Jingel)

Telefonnummer och personnummer är inte anpassade efter svenska nummer, då är det bättre att välja vanliga textfält och begränsa antal teckenom du vill underlätta för ifyllaren.

Det var inställningarna i fliken Format. Men det finns faktiskt en funktion som hör ihop med det här. Det ärden här ikonen som skapar datumfält. Det kan tyckas lite dubbelt att den har en egen ikon och meny, men den haren användbar funktion som inte finns med i textfältets datumfunktion. Det är en kalendervy. Så den som fyller i behöver inte skriva in datumet själv, utan det går att välja ettdatum från en lista. Det enda du behöver göra är att välja vilket format du vill ha till dittdatumfält, sedan läggs kalendervyn till automatiskt. En fiffig och grafiskt bra funktion, tycker jag.