Kom igång med mallar
Därför ska du jobba med mallar
02:15
Vilka är dina behov av olika mallar
02:24Låst
Viktigt innehåll i ett malldokument
02:21Låst
Skapa och ändra i ett malldokument
03:02Låst
Jobba med mallsidor
Det här är en mallsida
02:22Låst
Skapa en mallsida
03:51Låst
Element på en mallsida
03:34Låst
Skapa och använda primära textramar
03:06Låst
Ändra i mallsidan
04:06Låst
Använd lager
04:12Låst
Paginering
04:27Låst
Markera, kopiera och flytta
04:15Låst
Styckeformat
Det här är styckeformat
02:52Låst
Skapa styckeformat
03:03Låst
Redigera och ändra styckeformat
04:35Låst
Bygga nya format på varann
03:38Låst
Skapa en kejda av olika format
03:34Låst
Ta bort, flytta och gruppera
04:17Låst
Teckenformat
Skillnader mellan styckeformat och teckenformat
04:35Låst
Skapa ett teckenformat
02:21Låst
Objektformat
Objektformat och objektbibliotek
04:31Låst
Objektformat och bilder
04:21Låst
Objektformat för texter och element
03:26Låst
Objektbibliotek
04:12Låst
Tips och knep
Tips för snabbare arbetsflöde
04:35Låst
Tre smarta knep för alla sorters format
03:07Låst
Skapa ordning och dela med andra
Städa bland dina mallar och format
03:17Låst
Dela dina dokument med andra
04:22Låst
Jobba vidare mot nästa steg
01:14Låst