Skapa tillgänglig pdf med InDesign

Information så bra som möjligt för så många som möjligt

Att en pdf är tillgänglig innebär att det är så bra som möjligt för så många som möjligt. Det finns alltså flera sätt att ta till sig informationen. Om din pdf ska publiceras på webben är det extra viktigt att den är tillgänglig.

Rätt inställda styckeformat underlättar att göra din pdf tillgänglig

Styckeformat är inte bara ett sätt att jobba smartare i InDesign. Rätt inställda styckeformat är också grunden för tillgänglighet. Det innebär att du inte ska formatera storlek och typsnitt för varje enskild textdel du lägger in i dokumentet. Istället definierar du dina olika format: Brödtext, olika rubriknivåer och vad du nu behöver. Sedan väljer du bara bland dessa färdiga format när du till exempel lägger till en ny rubrik.

Styckeformaten kopplar du sedan till taggarna som gör dokumentet tillgängligt som pdf. Rubrik 2 får exempelvis märkordet H2. Det gör att det skapas en taggstruktur automatiskt när du exporterar till PDF.

Om kursen Skapa tillgänglig pdf med InDesign

Enklast och smartast är att göra rätt från början i det program där du skapar originaldokumentet. I den här kursen lär du dig just det. Att göra rätt i InDesign och exportera därifrån till PDF. För att kontrollera tillgänglighet och göra slutliga justeringar använder du Adobe Acrobat Pro.

Ulrika lär dig:

  • hur skärmläsaren läser ditt dokument
  • hur du kopplar ihop styckeformat med taggar
  • hur du använder taggar på rätt sätt
  • hur du gör rätt redan i InDesign
  • hur du kontrollerar tillgängligheten i ditt dokument...
  • ... och hur du löser eventuella problem i Acrobat.

Psst! I kursen används taggen H för en överordnad rubrik. Undvik det, och håll dig till H-taggar med en hierarki: H1, H2 och H3 osv. I stödmaterialet kan du läsa mer om H-taggar.

  • Undertextad
  • 13 avsnitt
  • 31m
  • Släpptes Juni 2020
Ulrika Gotthardsson

Ulrika Gotthardsson är språkkonsulten som ser när en text inte är tydlig eller anpassad efter målgruppen.Läs mer om Ulrika